Korišteni sadržaji

Vođeni kur’anskim i hadiskim principima da se svačije pravo poštuje, te da je imovina ljudi njihovo nepovrijedivo pravo izjavljujemo da je tokom izrade ove Platforme korišten isključivo kupljen ili besplatan software.

Nije korištena piratska verzija za bilo koji sadržaj.

ILUSTRACIJE, FOTOGRAFIJE I GRAFIČKI SADRŽAJI

Fotografije, ilustracije, ikone, grafički elementi,… koji se nalaze na Platformi su sa sljedećih stranica: freepik.com (plaćena pretplata), canva.com (plaćena pretplata), pixabay.com, pngtree.com, jing.fm.

Također smo koristili određene ilustracije nađene na internetu za koje nismo mogli naći autora ili da li podliježe autorskim pravima. Ovo su najčešće ilustracije vezane za Bosnu i Islamsku zajednicu.

VIDEO SADRŽAJI

Nismo koristili reupload videa sa Youtube, već smo dijelili video sadržaje koji su nam odgovarali sa originalnih kanala.

TEKSTOVI

Za prenešene tekstove na blogu smo naveli njihov izvor. Ponekad smo dijelove tekstova izostavili ili minimalo izmijenili prilagođavajući ih našim potrebama, strogo vodeći računa da se ne izmijeni smisao.

LEKCIJE

U pisanju lekcija smo koristili uobičajene i ustaljene termine i pojmove. Imali smo u vidu sadržaj novih ilmihala Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Koristili smo prijevod Kur’ana od Besima Korkuta i Nurke Karamana, a ponekad (u zagradama) davali dodatna pojašnjenja kada smo smatrali da je za razumijevanje potrebno.

Ako negdje uočite da je gornji princip narušen molimo vas da nam javite kako bi to ispravili. Hvala!

Tim Mekteb IZBCH