Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Muallima Fatima: Esselamu ‘alejkum dragi učenici,

Nedavno smo spominuli da u mektebu najviše učimo o 33 dini-islamska šarta. Neke smo već naučili, a danas radimo sljedeću grupu šartova.

Ima ih svega tri i zato će ovo biti kratka lekcija. Posebno zbog toga što ćemo učiti o gusulu mnogo više kada budete stariji.

Lejla: Šta znači riječ gusul, muallima?

Muallima Fatima: Riječ gusul znači kupanje.

Ovo je priika da vam kažem i ovo. Na platformi na kojoj se upravo nalazite i na kojoj možete učiti lekcije za mekteb, ako kliknete na riječ za koju ne znate šta znači pokazaće vam se značenje te riječi. Te riječi ćete prepoznati tako što će biti naglašene u odnosu na ostali tekst.

Kada je u pitanju gusul onda trebamo znati da se farzovi gusula ili gusulski šarti moraju ispuniti kako bi gusul u vjerskom smislu bio ispravan.

Vježbe
Zadaci