Muallima Fatima: Esselamu ‘alejkum dragi učenici,

Nedavno smo spominuli da u mektebu najviše učimo o 33 dini-islamska šarta. Oni najvažniji su naravno na početku. Zato ih prve učimo.

Oni se zovu imanski šarti ili temeljne istine vjere ili glavni uvjeti za vjeru.

Surejja: Šta znači riječ šart, muallima?

Muallima Fatima: Da, to je dobro pitanje. Hajde da se dogovorimo nešto; kada neku riječ ne razumijete – pitajte.

Vi ste još mali i možda i nakon objašnjenja nešto nećete moći razumjeti, ali ja ću dati sve od sebe da vam to objasnim.

Šart se na bosanskom jeziku zove – uvijet. Kada vam babao i mama kažu: Možete ići na igralište s prijateljima kada:

  1. ručate
  2. napišete zadaću
  3. složite svoje igračke u sobi koje su razbacane

E, oni su vam postavili tru uvjeta. Znači, ne možete ići vani dok ne ispunite ova tri uvjeta.

Isto je sa našom vjerom.

Ne možemo biti pravi muslimani dok ne ispunimo šest uvjeta, dok ne vjerujemo da je šest stvari istina i zato ih vjerujemo.

Abdurrahman:  Znači, ima samo šest?

Muallima Fatima: Da, samo šest. U mektebu ćemo o njima jako mnogo učiti. Što vi budete bili stariji mi ćemo vam o njima više i šire govoriti.

Sada, samo treba da ih znamo nabrojati i šta znače.

Hajde da ih zajedno pročitamo i naučimo.

Prijava greške

Sljedeći tekst će biti poslan administraciji:

Mekteb

FREE
VIEW