Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Muallima Fatima: Esselamu ‘alejkum draga djeco,

Danas učimo jednu od najvažnijih lekcija u mektebu.

Sve ima svoje najvažnije dijelove, ono bez čega nešto ne možemo ni zamisliti. Zamislimo jednu veliku i lijepu zgradu. Ona stoji na 5 stubova. Bez tih stubova ne može biti ni zgrade. Ako fali jedan stub – zgrada se ruši..

E, tako je sa islamom. Islam je sagrađen na pet stubova kao zgrada koju smo spomenuli. Ne možemo biti muslimani i nemamo islam u našem srcu ako ne znamo i ne prakticiramo ovih pet šartova.

Mirsada: A koji su to šartovi, muallima?

Muallima Fatima: Vi ste za njih čuli, Mirsada. Evo, znaš li ti šta je Kelime-i šehadet?

Mirsada: Znam. To smo neki dan učili. Kelime-i šehadet znači: Vjerovati i jezikom očitovati da je samo Allah – Bog, i vjerovati i jezikom očitovati da je Muhammed Allahov sluga i poslanik. Je li to?

Muallima Fatima: Aferim. Da, to je to. To je prvi princip. Prvi stub. Prvo pravilo. Bez toga nema islam. Ne možemo biti muslimani.

Hajde da svi jednom ponovimo Kelime-i šehadet.

(Muallima Fatima počinje učiti, a učenici ponavljaju)

EŠHEDU EN LA ILAHE ILLALLAH,
VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ‘ABDUHU VE RESULUHU.

Dobro. Hajde da čujemo šta je 2. islamski šart. Da vas neko pita, šta je to u islamu najvažnije da se radi, šta bi kazali?

(Javlja se Amel dižući ruku. Muallima mu išareti glavom da kaže.)

Amel: Moj dedo Osman kaže da je najvažnije klanjati. Je li to?

Muallima Fatima: Da, baš tako. Tvoj dedo dobro kaže. Nakon što vjerujemo i jezikom izjavljujemo da smo muslimani – odmah zatim ide drugi princip, drugi stub, a to je – klanjati propisane namaze.

Treći je postiti mjesec ramazan. Jeste li vi nekada postili? Bar jedan dan? Ili bar pokušali?

(Skoro svi učenici dižu ruku.)

Gledajte ova tri šarta se odnose na svakog odraslog muslimana i muslimanku. A ova dva što su ostali samo na bogate muslimane i muslimanke.

Četvrti islamski šart je davati zekat. To je da bogati muslimani moraju pomagati one siromašne.

I peti je obaviti hadž. I ovaj se islamski šart odnosi samo na bogate muslimane i muslimanke koji mogu da odu obaviti hadž.

Ima li neko iz vaše porodice da je bio na hadžu?

Djeca: Ima… Moj babo… Moja mama i babo. Moj brat. Moj komšija Salko….

Muallima Fatima: Dobro.. dobro. Da zaključimo.

Islamski šarti su najvažnije stvari u islamu. Moramo ih znati uvijek i prakticirati.

Vi idete u mekteb kako bi naučili klanjati i kako bi znali ono što je potrebno da budete dobri muslimani.

Islamski šarti
  1. KELIMEI-ŠEHADET
  2. NAMAZ KLANJATI
  3. POSTITI MJESEC RAMAZAN
  4. ZEKAT DAVATI
  5. HADŽ OBAVITI
Vježbe
Zadaci