Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Muallima Fatima: Esselamu ‘alejkum dragi đaci,

Mi u mektebu učimo mnogo različitih stvari, a sve u cilju da saznamo što više o islamu i da budemo što bolji muslimani. Sa Haris-ef. učite učiti Kur’an (kiraet) i učite o propisima naše lijepe vjere (fikh). Sa mnom učite o vjerovanju. Šta to muslimani moraju vjerovati. Na početku sam vam spomenuka da imamo 33 dini-islamska šarta i da ćemo tokom mekteba stalno govoriti o njima.

Do sada smo učili dvije grupe:

  • imanske šarte
  • islamske šarte

a danas učimo prvi dio namaskih šarta – ili uvjete za namaz. Bez ovih šarta ne možemo klanjati. Ako nam fali neki od njih – naš namaz ne može biti ispravan i zato su tako važni.

Namaskih šarta ima 12. Prije namaza moramo ispuniti šest i tokom namaza šest.

Šarti prije namaza zovu se – Uvjeti za namaz.

Za ovaj put ćemo ih nabrojati, a vi ih trebate naučiti.

Šest uvjeta za namaz

  1. Čistoća tijela, odjeće i mjesta za nama
  2. Abdest ili tejemmum, po potrebi gusul
  3. Propisna odjeća
  4. Na vrijeme klanjati
  5. Okrenuti se prema kibli
  6. Odlučiti klanjati

Vježbe
Zadaci