Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Muallima Fatima: Esselamu ‘alejkum dragi đaci,

Mi u mektebu učimo mnogo različitih stvari, a sve u cilju da saznamo što više o islamu i da budemo što bolji muslimani. Sa Haris-ef. učite učiti Kur’an (kiraet) i učite o propisima naše lijepe vjere (fikh). Sa mnom učite o vjerovanju. Šta to muslimani moraju vjerovati. Na početku sam vam spomenuka da imamo 33 dini-islamska šarta i da ćemo tokom mekteba stalno govoriti o njima.

Do sada smo učili dvije grupe:

  • imanske šarte
  • islamske šarte

a danas učimo prvi dio namaskih šarta – ili uvjete za namaz. Bez ovih šarta ne možemo klanjati. Ako nam fali neki od njih – naš namaz ne može biti ispravan i zato su tako važni.

Namaskih šarta ima 12. Prije namaza moramo ispuniti šest i tokom namaza šest.

Šarti prije namaza zovu se – Uvjeti za namaz.

Za ovaj put ćemo ih nabrojati, a vi ih trebate naučiti.

Šest uvjeta za namaz

  1. Čistoća tijela, odjeće i mjesta za nama
  2. Abdest ili tejemmum, po potrebi gusul
  3. Propisna odjeća
  4. Na vrijeme klanjati
  5. Okrenuti se prema kibli
  6. Odlučiti klanjati

Vježbe
Zadaci

Prijava greške

Sljedeći tekst će biti poslan administraciji: