Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Muallima Fatima: Esselamu ‘alejkum dragi đaci,

Ko će nam kazati koliko imamo dini-islamskih šarta?

Hajde da vidimo ruke…

(Baš svako dijete je diglo ruku, što je značilo da su svi naučili.)

Edina, hajde nam ti brzo kaži koliko imamo dini-islamskih šarta i koji su:

Edina: Imamo ih ukupno 33. I to: Šest imanskih, pet islamskih, šest prije namaza (Uvjeti za namaz), šest tokom namaza (Namaski ruknovi), četiri abdeska, tri tejemmumska i tri gusulska. To je ukupno 33.

Muallima Fatima: Bravo. Svaka čast. E, draga djeci, danas učimo sljedeću grupu.

(učenik iz prve klupe se ubaci k’o iz topa)

Tarik: Sastavne dijelove namaza, zar ne?

Muallima Fatima: Da, Tarik. Pogodio si. Nije baš najbolje tako upadati u riječ, ali pošto si bio u pravu ovaj ti put opraštamo.

Danas učimo ostalih šest namaskih šarta koji se pojavljuju tokom namaza ili Sastavni dijelovi namaza.

Ko će mi kazati šta je to sastavni dio.

(Tarik diže ruku.)

Muallima Fatima: E, evo Tarik diže ruku sada. Hajde da vidimo da li ćeš to znati.

Tarik: Pa, sastavni dio je dio od čega je nešto sastavljeno kao na primjer naočale – od okvira i stakala ili knjiga od listova papira. Jelda da sam u pravu?

Muallima Fatima: Jesi Tarik. Evo, ja neću dalje objašnjavati jer si to ti super uradio.

Znači, sastavni dijelovi namaza su one radnje od kojih je jedan namaz sastavljen. Naravno, ovdje se misli na one glave dijelove. Mogao bi neko reći da se u naočalama nalaze i mali šerafčići ili mali djelići koji dodiruju nos i čuvaju da ga ne nažuljamo. Ili da knjiga pored papira ima i ljepilo koje listove drži zajedno, da korice nisu samo od papira nego da ima na njima folija,… Da, oni bi bili u pravu, ali mi govorimo o onim glavnim dijelovima.

Znači, namaz ima šest glavnih dijelova. Hajde da gledajući sljedeće ilustracije to pogledamo i da vidimo kako se ti dijelovi zovu:

Šest uvjeta za namaz

  1. IFTITAHI TEKBIR (početni tekbir)
  2. KIJAM (mirno stajanje u namazu)
  3. KIRAET (pravilno učenje Kur'ana u namazu)
  4. RUKU' (pregibanje preko polovine tijela)
  5. SEDŽDA (spuštanje lica na tle)
  6. KADE I EHIRE (posljednje sjedenje u namazu)

Vježbe
Razlika između imanskih i islamskih šarta
Zadaci