Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Es-selamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

Muslimani se pozdravljaju sa pozdravom kojeg zovemo selam. Maloprije sam vas pozdravio s tim pozdravom.

Vi ste čuli i možda negdje drugo koristite neke druge pozdrave. Hajde da se sjetimmo nekih pozdrava brzo. Evo, neka nam Omer kaže.

Omer: Pa može li merhaba.

Haris-ef.: Može, naravno. Merhaba je isto pozdrav. On se smatra muslimanskim pozdravom jer ima svoj korijen u arapskom jeziku. Ima li još? Samra?

Samra: Zdravo, ćao, dobro jutro, doviđenja, Allahimanet,..

Haris-ef.: Da, upravo tako. Postoje razni pozdravi. Još ako počnemo nabrajati pozdrave koje koristimo iz drugih jezika, tek onda će biti spisak prilično veliki.

Nego, da se vratimo.

Muslimani se međusobno trebaju pozdravljati selamom. I kada dolazimo i kada odlazimo.

Selam može biti jednostavan ili kompletan. Jednostavan je kada nekoga pozdravljamo sa:

ESSELAMU ‘ALEJKUM, a onaj ko je pozdravljen nam odgovara sa ‘ALEJKUMU SELAM.

Selam znači: Neka je mir s vama.

A kompletan bi bio ako nekoga pozdravljamo sa:

ESSELAMU ‘ALEJKUM VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU,

a odgovara se sa ‘ALEJKUMU SELAM VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU.

I ova kraća forma je sasvim uredu.

Kada smo učili Ettehijjatu tada smo govorili šta ovo VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU znači.

Ako ste zaboravili, evo OVDJE se možete podsjetiti. Selam je pozdrav i prethodnih Božijih poslanika. On je pozdrav u džennetu.

Nekoga pozdraviti i primiti nečiji pozdrav je sastavni dio kulture i lijepog ponašanja (ahlaka). Mi se u mektebu učimo lijepom ponašanju i zato ćemo se međusobno pozdravljati selamom. Takošer ćemo selamom pozdravljati svoje roditelje, rođake i komšije koji su muslimani. Ako nisu muslimani onda ćemo ih pozdraviti sa pozdravom koji je uobičajen (zdravo, dobro jutro, dobar dan,…)

Pravilo je da mlađi nazivaju selam starijim, da oni koji stoje nazivaju selam onima koji sjede, da oni iz auta nazivaju selam onima koji su vani, da oni koji dolaze nazivaju selam onima kojima dolaze, itd.

Nakon ove lekcije uradi sve vježbe i ova če ti lekcija biti sasvim jasna. 

Važno

Zapamti!

  • Selam je pozdrav kojim se muslimani pozdravljaju.
  • Selam je pozdrav u džennetu

Vježbe
Zadaci