Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Es-selamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

Kada počinje prvi čas? Kada je veliki odmor? U koliko sati počinje prijenos utakmice? Kada je test?…

Svaki dan mnogo puta gledamo na sat. Svaki dan mnogo naših aktivnosti je vezano za tačno vrijeme i termin. Da bi bili uspješni moramo planirati svoje vrijeme i u svoj dnevni raspored stavljati one obeveze koje su najvažnije.

Za svakog muslimana namaz je najvažniji. Oko njega se sve drugo odvija i dešava. Allah Uzvišeni je rekao: “Vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju.” (Sura En-Nisa’, 103)

Uvjet ispravnosti namaza jeste da ga klanjamo na vrijeme. Ne možemo ujutro klanjati namaz koji se klanja navečer ili navečer klanjati namaz koji klanjamo ujutro. Vrijeme za svaki namaz je precizno određeno.

Iako u vrijeme Muhammeda, a.s., nismo imali sat ipak su principi za određivanje vremena, shodno tadašnjem načinu računanja vremena, jasno određeni. Ti principi su prenešeni u vjerodostojnim hadisima.

Haris-ef.: Kada budemo učili svaki dnevni namaz pojedinačno spomenućemo i vrijeme njegovog klanjanja.

Mi danas, hvala Allahu, mežemo bez imalo muke znati kada je vrijeme kojeg namaza. Možda mi i vi možete pomoći u tome. Kako možemo znati kada počinje koji namaz ili kada se završava vrijeme za njegovo obavljanje? Evo da ovoga puta pitamo Fahruddina.

Fahruddin: Imamo kalendar na kojem su upisana vremena za svaki namaz, a možemo i instalirati app na mobitele u kojima se nalaze termini namaza.

Haris-ef.: Lijepo. A kako se zove, zna li neko, kalendar sa terminima ili vremenima kada koji namaz možemo klanjati?

Alma: Vaktija.

Haris-ef.: Bravo. Zove se vaktija ili takvim. I kako nam je Fahruddin kzao imamo više načina da odredimo početak namaskog vremena: kalendar sa vaktijom, mobile aplikacije, imamo i ručne satove sa vaktijom, također i druge vrste satova sa ugrađenom vaktijom.

Ali, može se desiti da nekad nemamo ništa od ovoga, a da trebamo klanjati. Vjernik koji redovno obavlja namaz zna u nekoliko minuta kada nastupa vrijeme negog namaza i ako ima sat to mu je sasvim dovoljno.

Amina: A ako nema ni sat?

Haris-ef.: E, ako nema ni sat onda će se osloniti na zdrav razum i na procjenu u skladu sa informacijama  koja smo već spomenuli.

Ako Bog da, kada uradite vježbe koje slijede i zadatke, nadam se da će vam biti sve potpuno jasno.

Hajde da vježbamo i da tako učimo!

Video
Važno

Zapamti!

  • Namaz će biti ispravan ako ga klanjamo u njegovom vremenu
  • Termini namaza su određeni s obzirom na položaj sunca
  • Precizno definirane termine namaza zovemo vaktijom
  • Vaktija može biti na kalendaru, satu, mobilnoj aplikaciji,...

Vježbe
Zadaci