Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Es-selamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

Znam da volite lekcije u kojima razgovaramo. Pa hajde evo da vidimo znate li ovo. Kada dođemo u jedan grad, kako ćemo najlakše naći u njemu džamiju? Mahire, jesi li to ti diao ruku?

Mahir: Pa na internetu ćemo naći adresu džamija u tom gradu i onda pomoću navigacije lahko ćemo naći.

Haris ef.: Odlično. Ima li još neko neku ideju. Neko od djevojčica?

Rumejsa: Pa ako sretnemo neku ženu sa hidžabom staćemo i pitati je gdje sa džamija nalazi.

Haris-ef.: Lijepo. Super ideja! ima li još neko?

Elma: Mogu li kazati, efendija?

(efendija joj daje znak da može)

Elma: Pa najjednostavnije je da vidimo munaru i odmah znamo gdje je džamija.

Haris-ef.: Bravo. Svaki odgovor je odličan. Prva dva primjera nam kazuju da vi djeco živite u gradovima gdje ne postoje džamije sa munarom i oslanjate se na alternativne načine kako saznati gdje se džamija nalazi.

Naravno, Elma nam je kazala onaj najjednostavniji način, a to je da tražimo munaru i kada nađemo munaru našli smo i džamiju.

Nažalost, kako su sada gradovi veći i zgrade više, teško je vidjeti munaru izdaleka i u gradu gdje ima više džamija, pa se moramo osloniti na neku mobilnu aplikaciju ili internet gdje možemo pronaći adrese džamija.

Nažalost, jako malo džamija na Zapadu imaju munare, a još manje imaju dozvolu lokalnih vlasti da se sa njih uči ezan.

Osnovna funkcija munare jeste da se sa nje uči ezan. Nekada davno, kada nije bilo struje i razglasa i kada je bilo manje satova i vaktija, učenje ezana sa munara je bilo posebno važno jer je ljudima ukazivalo kada počinje neki namaski vakat.

Danas učimo o ezanu i ikametu. Ezan je poziv na zajednički namaz u džematu.

Tekst ezana glasi ovako:

Tekst ezana

Allahu ekber! Allahu ekber!
Allahu ekber! Allahu ekber!
Ešhedu en la ilahe illallah!
Ešhedu en la ilahe illallah!
Ešhedu enne Muhammeden resulullah!
Ešhedu enne Muhammeden resulullah!
Hajje ‘ale-s-salah!
Hajje ‘ale-s-salah!
Hajje ‘ale-l-felah!
Hajje ‘ale-l-felah!
Allahu ekber! Allahu ekber!
La illahe illallah!

Haris-ef.: Ezan se uči kada nastupa vrijeme nekog namaza. Uči se sporije i melodičnim glasom.

Osoba koja uči ezan se zove mujezin. Lijepo je da mujezin ima lijep glas. Kada čujemo ezan treba prestati sa razgovorom i ponavljati riječi ezana.

A sada da vam kažem nekoliko riječi o ikametu. Vidim da se Omer javlja. Kaži Omere.

Omer: Efendija, ali nije svaki ezan isti. Ezan za sabah-namaz je drugačiji.

Haris-ef.: Odlično Omere. To smo mislili spomenuti kada budemo učili sabah-namaz, ali možemo i sada.  Naime, kada muezzin uli ezan za sabah-namaz poslije riječi Hajje ‘ale-l-felah on uči dva puta Essalatu hajrun mine-n-neum. A to znači: Namaz je bolji od spavanja.

Pošto je sabah-namaz prvi namaz ujutro i zna biti jako rano, možda nekome bude teško ustati klanjati ili doći u džamiju. Zato se u ezanu kaže da je klanjati sigurno bolje nego spavati.

Dobro.

Idemo sada konačno da kažemo nešto o ikametu. Tekst ikameta je gotovo isti kao i tekst ezana, samo se poslije riječi Hajje ale-l-felah dodaje dva puta

Kad kameti-s-salah.

Ikamet uče muškarci prije klanjanja farz-namaza. Uči se brže nego ezan.

Poslušaj ikamet:

Video
Važno

Zapamti!

  • Ezan je poziv na zajednički namaz u džematu
  • Osoba koja uči ezan zove se mujezin
  • Ikamet se uči prije farz-namaza. Ikamet uče samo muškarci.

Vježbe
Ajet i hadisi o vrijednosti ezana
Rekao je Allah, dž.š.,: photo

Rekao je Allah, dž.š.,:

“A ko govori ljepše od onoga ko koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: ‘Ja sam doista musliman!’”
(Fussilet, 33)

Rekao je Allahov poslanik, a.s.: photo

Rekao je Allahov poslanik, a.s.:

“Allah i Njegovi meleki blagosiljaju one koji klanjaju u prvim safovima. A mujezinu će biti oprošteno onoliko koliko dopire njegov glas, njegove riječi potvrđuje sve što ga čuje, a što je živo i mrtvo, te će imati nagradu sličnu onoj koju će imati svi koji klanjaju s njim.”
(Nesai i Ahmed)

Rekao je Allahov poslanik, a.s.: photo

Rekao je Allahov poslanik, a.s.:

“Mujezini će, između svih ljudi, na Sudnjem danu imati najduže vratove.”
(Muslim)

Zadaci