Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Es-selamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

Do sada smo učili četiri uvjeta za namaz i to:

  1. Čistoća tijela, odjeće i mjesta za namaz
  2. Abdest (po potrebi gusul) ili u nuždi tejemmum uzeti
  3. Propisno odijevanje
  4. Na vrijeme klanjati

Sada ćemo nešto kazati o petom uvjetu za namaz – Okretanje prema Kibli – Kabi.

Kibla je smjer gdje se nalazi Kaba u Mekki, u Arabiji. Prema njoj se svi muslimani iz cijeloga svijeta okreću kada klanjaju.

Kaba je izgrađena od kamena, u obliku kocke i nema prozora. Ravnog je krova. Izgradio ju je Ibrahim, a.s., sa svojim sinom Ismailom, a.s.

U jednom uglu Kabe je ugrađen Crni kamen – Hadžerul-esved.

Oko Kabi je izgrađena i stalno se proširuje džamija koju zovemo Haremi-šerif – časni prostor. Tu muslimani klanjaju, obilaze Kabu u krugovima (tavaf) tokom obavljanja hadža ili umre i uče Kur’an.

O ovome ćemo više učiti kada budemo radili lekciju Peti islamski šart – Hadž.

Kako odrediti smjer Kible?

Haris-ef.: Kaba se u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, ali i u odnosu na najveći dio Europe, nalazi na jugoistoku.

Najjednostavniji način da odredimo pravac Kible jeste da posmatramo kako su okrenute džamije u našem mjestu. Mihrab u svim džamijama je okrenut u pravcu Kabe.

Obaveza svih muslimana je da pronađu smjer Kabe u svojim kućama i mjestima gdje borave ili rade. U tome im može pomoći kompas, kibla-sat (poseban kompas za određivanje Kible), mobilne i web aplikacije za određivanje smjera Kible isl.

Također, Kiblu je moguće odrediti s obzirom na položaj sunca, pomoću zvijezda na nebu i poznavanje prostora u kojem se nalazimo.

Ima li neko pitanje? Evo ima Mahir.

Mahir: A kako ćemo odrediti kuda se okrenuti u namazu ako nemamo baš ništa od toga kod sebe: ni kompas, ni mobitel, oblačno je vani, ne znamo gdje se nalazimo,…?

Haris-ef.: Ako trebamo klanjati, a ni na koji način ne možemo odrediti smjer Kible iako smo pokušali, onda ćemo klanjati u onom pravcu u kojem mislimo da je smjer Kible. I namaz će, ako Bog da, biti ispravan.

Hajde da pogledamo jedan kratak video o Kabi u Mekki.

Video
Važno

Zapamti!

  • Kaba je Kibla svim muslimana prema kojoj se okreću tokom namaza
  • Smjer Kible je moguće odrediti pomoću kompasa, Kibla-sata, mobilnih i web aplikacija, položaja Sunca i zvijezda,..
  • Ako ne znamo smjer Kible i ako ga ne možemo odrediti onda ćemo klanjati onako kako mislimo da je smjer Kible

Vježbe
Zadaci