Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Esselamu ‘alejkum dragi đaci,

Ko će nam kazati koliko imamo dini-islamskih šarta?

Hajde da vidimo ruke…

(Baš svako dijete je diglo ruku, što je značilo da su svi naučili.)

Super. Vjerovaću da ste svi znate ali neka nam Fuad brzo nabroji Namske ruknove – Sastavne dijelove namaza. Hoćeš li Fuade?

Fuad: Efendija, ne znam dobro baš. Znam da smo to učili kod muallime Fatime. Je li to ono tekbir, kiraet, sedžda, ruku,… i još ima, ali se ne mogu sjetiti.

Haris-ef.: Da, da to, Fuade. Djeco, u mektebu moramo nekada naučiti neku stranu riječ i znati šta znači. Jednostavno to moramo naučiti.

Na primjer, svi znamo šta znači riječ džamija – a džamija je riječ iz arapskog jezika ili riječ touchscreen a to je riječ iz engleskog jezika. Riječ touchscreen čak ni ne prevodimo jer svi znamo šta znači i ako bi je prevodili onda možda ne bi mogli ni prevesti dobro. Zato je najbolje neke riječi naučiti u originalu i znati šta one znače.

Za zadaću: Napisati 20 riječi u bosanskom jeziku koje su iz nekog drugog jezika, a mi ih koristimo a da ih ne prevodimo.

Evo da pomognemo Fuadu, a i da naučimo nešto više o Namaskim ruknovima – Sastavnim dijelovima namaza. Znači, to su dijelovi namaza. Pokreti tijela tokom jednog namaza.

Imamo ukupno, kao što je Fuad rekao, šest glavnih pokreta – sastavnih dijelova – ruknova. Trebamo naučiti riječi na arapskom jeziku i znati šta ta riječ znači. hajde da ponovimo:

Šest uvjeta za namaz

  1. IFTITAHI TEKBIR (početni tekbir)
  2. KIJAM (mirno stajanje u namazu)
  3. KIRAET (pravilno učenje Kur'ana u namazu)
  4. RUKU' (pregibanje preko polovine tijela)
  5. SEDŽDA (spuštanje lica na tle)
  6. KADE I EHIRE (posljednje sjedenje u namazu)

Haris-ef.: Prije nego kažemo ponešto o svakom sastavnom dijelu namaza dobro je kazati i ovo. Svaki namaz je sastavljen od rekata, a rekat od sastavnih dijelova.

Hajde da to ovako predstavimo. Zgrada ima u sebi 4, 5, 8, 10 ili 13 stanova. A svaki stan ima sastavne dijelove. Svi stanovi imaju zajednički krov i temelje.

Tako je i sa namazom. Svaki namaz je sastavljen od rekata, a rekat ima svoje sastavne dijelove. Svaki namaz ima na početku – početni tekbir (iftitahi-tekbir) i na kraju sjedenje na kraju namaza (kadei-ehire). Nešto kao krov i temelj jedne zgrade. 

iftitahi-tekbir

Namaz može imati 2, 3 ili 4 rekata. Namaz od 2 rekata ima na kraju jedno sjedenje, dok namaz od 3 ili 4 rekata UVIJEK ima prvo sjedenje nakon drugog rekata i na kraju nakon trećeg odnosno četvrtog rekata ima zadnje sjedenje.

kadei-ehire

Jedan rekat se sastoji od preostala četiri sastavna dijela: kijam, kiraet, ruku’ i dvije sedžde.

Pogledaj sljedeću ilustraciju:

kijam
kiraet
ruku'
1. sedžda
2. sedžda

Za kraj današnje lekcije važno je da naučimo i ovo. Ako bi neko zaboravio, preskočio ili ne bi izvršio jedan od namaskih ruknova – sastavnih dijelova namaza, njegov namaz ne bi bio ispravan.

U sljedećoj lekciji ćemo govoriti malo više o svakom od ovih sastavnih dijelova namaza.

Ima li pitanja? Senad evo ima pitanje. Hajde Senade, pitaj.

Senad: Moja nana ima 80 godina. Ona klanja sjedeći. Da li je njen namaz ispravan?

Haris-ef.: Aferim Senade. Drago mi je da razmišljate i ovo je sjajno pitanje. Naravno da je njen namaz ispravan, ali o tome ćemo govoriti u lekciji Namaz bolesne osobe. Za bolesnu osobu ili osobu koja ne može iz nekog razloga klanjati onako kako treba postoje određene olakšice. Ako Bog da, o tome ćete učiti kasnije. Dovolje je da Senad, a i vi ostali, znate da je namaz bolesnih ljudi koji ako Bog da ispravan.

Vježbe
Zadaci