Ciljevi lekcije
Za ovu lekciju će nam biti potrebno
Lekcija

Haris-ef: Esselamu ‘alejkum draga djeco,

Konačno smo spremni početi klanjati. Sve potrebne pripreme za namaz smo naučili, znamo sve što se treba učiti, a sada ćemo krenuti redom sa namazom.

Ustvari, hajde da vas pitam, a ujedno i da ponovimo: Od ćega se sastoji namaz? Ahmede, hoćeš li nam ti kazati?

Ahmed: Pa od sastavnih dijelova namaza i ima ih šest. Početni tekbir,…

Haris-ef.: Dobro, dobro,… Ali sjećaš li se kada smo kazali u lekciji Namaski ruknovi da je svaki namaz sastavljen od rekata? Šta smo još kazali tada?

Ahmed: Aha, to. Rekli smo sa je svaki namaz sastavljen od rekata. Svaki rekat je sastavljen od četiri sastavna dijela: kijam, kiraet, ruku i dvije sedžde. Učili smo da na početku namaza imamo Početni tekbir i na kraju Posljednje sjedenje u namazu.

Haris-ef.: Odlično. Upravo sam to mislio. Ali, ima još nešto važno.

Sunnet i farz

Svaki dnevni namaz se sastoji od dva ili više namaza. Pitate se kako sad to. E, ovako.

Allah, džellešanuhu, je naredio da klanjamo, a Muhammed, alejhis-selam, nas podučio kako to trebamo raditi. Oni namazi koje nam je Allah Uzvišeni naredio da klanjamo zovu se farzi ili farz-namazi. To su obavezni namazi.

Muhammed, alejhis-selam, je uz svaki farz klanjao i dobrovoljni namaz. Taj namaz se zove sunnet. Nekad je klanjao sunnet namaz prije farza, nekada poslije, a nekada i prije i poslije.

Neke od tih dobrovoljnih namaza je Muhammed, alejhis-selam, stalno klanjao, a nekad je neke izostavljao. Kako budemo učili koji dnevni namaz, tako ćemo i saznavati šta, kako i kako se klanja.

E, sada da krenemo.

Sabah-namaz se klanja od zore do pred izlazak sunce. On ima ukupno četiri rekata – 2 rekata sunneta i 2 rekata farza. Prvo se klanja sunnet, pa onda farz.

Hajdemo naučiti kako se klanja sabahski sunnet.

Sabahski sunnet (2 rekata)

IFTITAHI-TEKBIR

Kada stanemo klanjati učimo nijjet
NEVEJTU EN USALIJJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETIL-FEDŽRI EDAEN MUSTAKBILEL-KIBLETI...
(Dok učimo nijjet, dižemo ruke u visini ušiju (djevojčice u visini ramena), dlanova okrenutih prema kibli. U namaz stupamo igovarajući riječi početnog tekbira
ALLAHU EKBER.
(Allah je najveći)

ruknovi_portrait1 Nijjet
1. rekat

KIJAM i KIRAET

Nakon izgovorenog tekbira spustamo ruke i vežemo ih na pojas (djevojčice na prsa), desnom rukom obuhvatajući zglob lijeve (djevojčice desni dlan preko lijevoga), gledajući ispred sebe u mjesto gdje ćemo lice spustiti na sedždu i učimo
SUBHANEKE, EUZUBILLA, BISMILLA, FATIHA I JEDNA SURA

ruknovi_portrait2 Kijam i kiraet

RUKU'

Kada završimo sa učenjem na kijamu izgovaramo ALLAHU EKBER i pregibamo se do polovine tijela, okuhvatamo koljena (dječaci sa otvorenim, a djevojčice sa zatvorenim prstima), gledajući u nožne prste izgovaramo tri puta
SUBHANE RABBIJEL-'AZIM
(Slavljen je moj Gospodar Veličanstveni).

Ruku' Ruku'

IZMEĐU RUKU'A I SEDŽDE

Kada završimo sa učenjem tri puta SUBHANE RABBIJEL-'AZIM, ispravljamo se i učimo
SEMI'ALLAHU LIMEN HAMIDEH
(Čuo Allah onoga ko Ga hvali)
Gledamo ponovo u mjesto sedžde i dok stojimo izgovaramo
RABBENA LEKEL-HAMD
(Gospodaru naš, Tebi hvala)

poslije ruku'a i sedžde ruknovi_portrait27

PRVA SEDŽDA

Kada izgovorimo RABBENA LEKEL-HAMD, izgovaramo ALLAHU EKBER i lagahno spustamo koljena, dlanove, čelo i nos na tlo i izgovaramo tri puta
SUBHANE RABBIJEL-E'ALA
(Slavljen je moj Gospodar Uzvišeni)

 

Sedžda Sedžda

KRATKO SJEDENJE IZMEĐU SEDŽDI

Dižući glavu sa prve sedžde učimo ALLAHU EKBER i pravimo kratku pauzu, sjedajući na koljena i čekajući da se na trenutak smirimo.

između sedždi ruknovi_portrait5

DRUGA SEDŽDA

Izgovarajući ALLAHU EKBER iz sjedećeg položaja ponovo spuštamo dlanove, čelo i nos na tlo kao i kod prve sedžde i izgovaramo tri puta
SUBHANE RABBIJEL-E'ALA
(Slavljen je moj Gospodar Uzvišeni)

Sedžda ruknovi_portrait30
2. rekat

DRUGI REKAT

Izgovarajući ALLAHU EKBER sa druge sedžde prvog rekata ustajemo na drugi rekat.
Drugi rekat je isti kao i prvi rekat.
Na drugom rekatu učimo
BISMILLA, FATIHA I SURA

Posljednje sjedenje u namazu i selam

KADEI-EHIRE

Dižući glavu sa 2. sedžde, 2. rekata učimo ALLAHU EKBER sjedajući na koljena, na posljednje sjedenje i učimo
ET-TEHIJJATU, SALAVATE i DOVU

 

ruknovi_portrait46 između sedždi

SELAM

Kada završimo učenje DOVE okrećemo glavu na desnu stranu, gledajući u vrh ramena i učimo
ESSELAMU 'ALEJKUM VE RAHMETULLAH
a onda okrećemo glavu na lijevu stranu učeći isto
ESSELAMU 'ALEJKUM VE RAHMETULLAH
Predavanjem selama završavamo namaz. Tada, potirući lice rukama, učimo:
ALLAHUMME ENTES-SELAMU VE MINKES-SELAM TEBAREKTE JA ZEL-DŽELALI VEL-IKRAM

Selam Selam
Priprema za sabahski farz

Haris-ef.: E, kada smo klanjali sunnet ustajemo i hoćemo klanjamo farz. Međutim, ima jedan detalj koji je vezan za farz, a to smo učili u jednoj od prethodnih lekcija.

Ima li neko da se može sjetiti?

Ako nema, onda ću vam postaviti još jedno pitanje i vi ćete onda, nadam se, znati odgovor.

Ima nešto što muškarci trebaju uraditi prije svakog farza.

Salih: Ikamet. Muškarci trebaju proučiti ikamet.

Haris-ef.: Da, upravo to. Prije nijjeta za sabahski farz muškarci uče ikamet. (Vidi lekciju Ezan i ikamet)

ZAPAMTI

Muškarci uče ikamet prije svakog farz-namaza!

Sabahski farz (2 rekata)

Sabahski farz se klanja isto kao i sabahski sunnet. Jedina razlika je u nijjetu. Sabahski farz se zanijjeti ovako:
NEVEJTU EN USALIJJE LILLAHI TE’ALA SALATE FARDIL-FEDŽRI EDAEN MUSTAKBILEL-KIBLETI ALLAHU EKBER.

Nakon završenog sabahskog farza uči se zikr poslije namaza i namaska dova.

Video (Ilmihal 1 - str. 75)
Savjet za praktičnu vježbu

Dobar način kako se može lahko vježbati kako klanjati, šta se uči, redoslijed radnji u namazu,… jeste pomoću LEGO kockica.

Naime, na kockice nalijepiti stickere sa nazivima dijelova namaza, sura, dova,… i onda ih slagati i spajati po redoslijedu.

Vježbe
Zadaci