Ciljevi lekcije
Za ovu lekciju će nam biti potrebno
Sadržaj lekcije

Haris-ef: Esselamu ‘alejkum draga djeco,

Nedavno smo učili prvi i najkraći dnevni namaz – sabah-namaz.

On se klanja na kraju noći, osnosno kada noć prestaje i počinje dan. Kazali smo da je to od zore do izlaska sunca. Sabah namaz četiri rekata.

Danas učimo drugi dnevni namaz. Ovaj namaz se klanja kada prođe dan i kada počinje noć. Znači, njegovo vrijeme je kada sunce zađe i možemo ga klanjati sve dok ne padne noć u potpunosti.

Naravno, čujem vas kako govorite da je to akšam-namaz.

Akšam namaz ima mnogo sličnosti sa sabah namazom, ali i nekoliko posebnosti.

On ima samo jedan rekat više nego sabah-namaz. To znači da ima 5 rekata.

Kao i sabah-namaz, akšam-namaz ima sunnet i farz. Farza ima tri rekata, a sunnet dva.

Kada smo učili klanjati sabah-namaz naučili smo kako se klanjaju namazi od dva rekata i tada smo kazali da se svaki namaz od dva rekata klanja isto.

Ali, akšam je poseban jer se jedino kod njega klanja prvo farz pa onda sunnet, kod ostala četiti dnevna namaza prvo se klanja sunnet pa onda farz.

Zapamti!

Kod akšam-namaza prvo se klanja farz pa onda sunnet. Kod ostalih dnevnih namaza se prvo klanja sunnet, pa onda farz.

Ikamet
Naravno, dječaci i muškarci ne smiju zaboraviti proučiti ikamet prije nijjeta za akšamski farz. Sljedeći put ovo više nećemo ponavljati jer smatramo da se to podrazumijeva i da svako zna.
Akšamski farz (3 rekata)

IFTITAHI-TEKBIR

Kada stanemo klanjati učimo nijjet NEVEJTU EN USALIJJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDIL-MAGRIBI EDAEN MUSTAKBILEL-KIBLETI... (Dok učimo nijjet, dižemo ruke u visini ušiju (djevojčice u visini ramena), dlanova okrenutih prema kibli. U namaz stupamo igovarajući riječi početnog tekbira ALLAHU EKBER. (Allah je najveći)
Kijam i kiraet Nijjet
1. rekat

KIJAM i KIRAET

Nakon izgovorenog tekbira spustamo ruke i vežemo ih na pojas (djevojčice na prsa), desnom rukom obuhvatajući zglob lijeve (djevojčice desni dlan preko lijevoga), gledajući ispred sebe u mjesto gdje ćemo lice spustiti na sedždu i učimo SUBHANEKE, EUZUBILLA, BISMILLA, FATIHA I JEDNA SURA
Kijam i kiraet Kijam i kiraet

RUKU'

Kada završimo sa učenjem na kijamu izgovaramo ALLAHU EKBER i pregibamo se do polovine tijela, okuhvatamo koljena (dječaci sa otvorenim, a djevojčice sa zatvorenim prstima), gledajući u nožne prste izgovaramo tri puta
SUBHANE RABBIJEL-'AZIM
(Slavljen je moj Gospodar Veličanstveni).

Ruku' Ruku'

IZMEĐU RUKU'A I SEDŽDE

Kada završimo sa učenjem tri puta SUBHANE RABBIJEL-'AZIM, ispravljamo se i učimo
SEMI'ALLAHU LIMEN HAMIDEH
(Čuo Allah onoga ko Ga hvali)
Gledamo ponovo u mjesto sedžde i dok stojimo izgovaramo
RABBENA LEKEL-HAMD
(Gospodaru naš, Tebi hvala)

poslije ruku'a i sedžde poslije ruku'a i sedžde

PRVA SEDŽDA

Kada izgovorimo RABBENA LEKEL-HAMD, izgovaramo ALLAHU EKBER i lagahno spustamo koljena, dlanove, čelo i nos na tlo i izgovaramo tri puta
SUBHANE RABBIJEL-E'ALA
(Slavljen je moj Gospodar Uzvišeni)

Sedžda Sedžda

KRATKO SJEDENJE IZMEĐU SEDŽDI

Dižući glavu sa prve sedžde učimo ALLAHU EKBER i pravimo kratku pauzu, sjedajući na koljena i čekajući da se na trenutak smirimo.

između sedždi između sedždi

DRUGA SEDŽDA

Izgovarajući ALLAHU EKBER iz sjedećeg položaja ponovo spuštamo dlanove, čelo i nos na tlo kao i kod prve sedžde i izgovaramo tri puta
SUBHANE RABBIJEL-E'ALA
(Slavljen je moj Gospodar Uzvišeni)

Sedžda Sedžda
2. rekat

DRUGI REKAT

Izgovarajući ALLAHU EKBER sa druge sedžde prvog rekata ustajemo na drugi rekat.
Drugi rekat je isti kao i prvi rekat.
Na drugom rekatu učimo
BISMILLA, FATIHA I SURA

Prvo sjedenje u namazu

PRVO SJEDENJE U NAMAZU

Dižući glavu sa 2. sedžde, 2. rekata učimo ALLAHU EKBER sjedajući na koljena, na prvo sjedenje i učimo
ET-TEHIJJATU

ruknovi_portrait46 ruknovi_portrait5
3. rekat

TREĆI REKAT

Kada smo proučili Et-Tehijjatu, izgovarajući ALLAHU EKBER, ustajemo na treći rekat.
Na trećem rekatu učimo samo
BISMILLU i FATIHU

Zadnje sjedenje u namazu

KADEI-EHIRE

Dižući glavu sa 2. sedžde, 3. rekata učimo ALLAHU EKBER sjedajući na koljena, na zadnje sjedenje i učimo
ET-TEHIJJATU, SALAVATE I DOVU

ruknovi_portrait14 između sedždi
Selam - kraj namaza

SELAM

Kada završimo učenje DOVE okrećemo glavu na desnu stranu, gledajući u vrh ramena i učimo
ESSELAMU 'ALEJKUM VE RAHMETULLAH
a onda okrećemo glavu na lijevu stranu učeći isto
ESSELAMU 'ALEJKUM VE RAHMETULLAH
Predavanjem selama završavamo namaz. Tada, potirući lice rukama, učimo:
ALLAHUMME ENTES-SELAMU VE MINKES-SELAM TEBAREKTE JA ZEL-DŽELALI VEL-IKRAM

ruknovi_portrait15 Selam

Zapamti!

Na prvom sjedenju svih farzova od 3 ili 4 rekata uči se samo ET-TEHIJJATU.

Na trećem i četvrtom rekatu svih farzova uči se samo BISMILLA i FATIHA.

Akšamski sunnet

Haris-ef.: E, kada smo klanjali farz ustajemo i klanjamo sunnet.

Već smo kazali da sunnet ima dva rekata, a mi znamo klanjati namaze od dva rekata.

Jedina razlika akšamskog sunneta u odnosu na sabahski sunnet jeste u nijjetu.

Akšamski sunnet se zanijeti ovako:

NEVEJTU EN USALIJJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUNNETIL-MAGRIBI EDAEN MUSTAKBILEL-KIBLETI ALLAHU EKBER.

Nakon završenog akšamskog sunneta uči se zikr poslije namaza i namaska dova.
 

Video (Ilmihal 1 - str. 80)
Savjet za praktičnu vježbu

Dobar način kako se može lahko vježbati kako klanjati, šta se uči, redoslijed radnji u namazu,… jeste pomoću LEGO kockica.

Naime, na kockice nalijepiti stickere sa nazivima dijelova namaza, sura, dova,… i onda ih slagati i spajati po redoslijedu.

Vježbe
Zadaci