Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Esselamu ‘alejkum, učenici

Druga dova koju učimo u mektebu je još kraća od one prve. A prva je bila Rabbi jessir… je li tako?

Sa Rabbi jessir molimo Allaha Uzvišenog da nam olakša ono što radimo i da nam to ne bude teško. A sa ovom dovom koju ćemo sada naučiti molimo Allaha Koji sve zna da nama pomogne da bolje pamtimo, da bolje učimo i da više znamo.

Ta dova je jako, jako kratka i glasi:

RABBI ZIDNI ‘ILMA.

GOSPODARU MOJ, TI ZNANJE MOJE PROŠIRI! (Taha, 114)

Sa ovom dovom je lijepo početi učiti, raditi zadaću, čitati,… 

Zadaci
Preuzmi dovu