Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu dragi dragi učenici,

Do sada smo učili kako se klanja sabah-namaz i akšam-namaz. Kazali smo da se namaz završava selamom, ali ima još nešto što treba, što je lijepo da učimo poslije svakog namaza. To zovemo zikr.

Zikr poslije namaza

Zikr su riječi i rečenice sa kojima hvalimo i slavimo Allaha, džellešanuhu, sa kojima Ga se sjećamo i spominjemo.

Zikr se sastoji od Salavata, Ajetul-kursijje i Tesbiha.

Kada završimo namaz i poslije riječi Allahumme entes-selamu ve minkes-selam tebarekte ja zel-dželali vel-ikram učimo:

‘ALA RESULILLAHIS-SALAVAT

ALLAHUMME SALLI ‘ALA MUHAMMEDIN VE ‘ALA ALI MUHAMMED.

SUBHANALLAHI VEL-HAMDU LILLAHI VE LA ILAHE ILLALLAHU VALLAHU EKBER
VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL-‘ALIJJIL-‘AZIM.

(Salavat na Allahovog Poslanika:
Allahu, blagoslovi Muhammeda i porodicu njegovu.

Slavljen je Allah i hvala Allahu, enma drugog boga osim Allaha, Allah je najveći, nema snage niti moći osim u Svevišnjeg Allaha, Allah je najveći.)

Nakon ovih riječi učimo Ajetul-kursijju.

Rekao je Allahov poslanik, alejhis-selam: photo

Rekao je Allahov poslanik, alejhis-selam:

"Da izgovorim: 'Subhanallahi vel-hamdu lillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber.' draže mi je od svega što Sunce obasjava."
(Muslim)

Rekao je Allahov poslanik, alejhis-selam u drugom hadisu: photo

Rekao je Allahov poslanik, alejhis-selam u drugom hadisu:

“Onom ko poslije namaza kaže 33 puta subhanallāh, 33 puta elhamdulillāh i 33 puta Allāhu ekber, pa to zaokruži na stotinu rekavši: ‘Lā ilāhe illallāhu vahdehū lā šerīke lehū lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘alā kulli šej’in kadīr’ bit će oprošteni grijesi, makar ih bilo koliko ima morske pjene”
(Muslim)

Kada završim sa učenjem Ajetul-kursijje učimo riječi Tesbiha:

JA RABBI ZEL-DŽELALI SUBHANALLAH (i tada izgovaramo 33 puta Subhanallah)

SUBHANALLAHI VE BIHAMDIHI EL-HAMDU LILLAH (i tada izgovaramo 33 puta El-hamdu lillah)

RABBIL-‘ALEMINE TE’ALA ŠE’NUHU ALLAHU EKBER (i tada izgovaramo 33 puta Allahu ekber)

Dok izgovaramo ove riječi možemo koristiti tespih, digitalni tespih ili koristiti prste desne ruke. Nakon izgovorenih riječi subhanallah, el-hamdu lillah, allahu ekber učimo:

KEBIREN ‘AZIMEN LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH.
LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ‘ALA KULLI ŠEJ’IN KADIR.
VE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN LIL-‘ALEMIN.

Kada završimo sa učenjem tesbiha, proučimo Namasku dovu i Fatihu.

Video - (Ilmihal 1 - str. 83.)
Vježbe
Zadaci