Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Esselamu ‘alejkum, učenici

Postoje tri riječi koje trebate zapamtiti jer ćemo ih često koristiti i morate znati šta te riječi znače: To su riječi: sura, dova i zikr.

Tokom namaza učimo sure (dijelove Kur’ana), od Allaha dragoga tražimo (dova) i spominjemi i veličamo Allaha Uzvišenog (zikr).

Danas učimo prvi zikr kojeg učimo na početku svakog namaza. Taj zikr zovemo – Subhaneke.

 

Subhaneke sa prijevodom

Subhaneke

Prijevod

SUBHANEKE ALLAHUMME VE BIHAMDIKE

VE TEBAREKESMUKE VE TE'ALA DŽEDDUKE

VE LA ILAHE GAJRUKE.

Slava Tebi, Allahu moj, Tebi je svaka hvala,

Blagoslovljeno je Tvoje ime, veličina Ti je nedostižna,

Osim tebe drugog Boga nema.

Video
Važno

Zapamti!

  • Subhaneke se uči na svakome namazu
  • Allaha Uzvišenog veličamoa i slavimo učeći Subhaneke
  • Subhaneke je vrsta zikra - spominjanja Allaha Uzvišenog

Vježbe
Zadaci