Haris-ef.: Esselamu ‘alejkum, učenici

Postoje tri riječi koje trebate zapamtiti jer ćemo ih često koristiti i morate znati šta te riječi znače: To su riječi: sura, dova i zikr.

Tokom namaza učimo sure (dijelove Kur’ana), od Allaha dragoga tražimo (dova) i spominjemi i veličamo Allaha Uzvišenog (zikr).

Danas učimo prvi zikr kojeg učimo na početku svakog namaza. Taj zikr zovemo – Subhaneke.

 

Zapamti!

  • Subhaneke se uči na svakome namazu
  • Allaha Uzvišenog veličamoa i slavimo učeći Subhaneke
  • Subhaneke je vrsta zikra - spominjanja Allaha Uzvišenog

i

Prijava greške

Sljedeći tekst će biti poslan administraciji: