Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Es-selamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

Prije nego vam kažem šta ćemo danas učiti hajde neka mi neko kaže šta znači ova dopuna selamu – ve rahmetullahi ve berekatuhu. Zna li neko?

Jeste li učili lekciju o selamu? Evo se Sajra javlja. Hajde Sajra, reci nam šta ovo znači?

Sajra: Ne, ne znam šta znači, ali hoću da kažem da moj tetak uvijek tako naziva selam.

Haris-ef.: Dobro. Nije obavezno da znate. Učili ste da selamom želimo nekome mir, a sa ovim rahmetullahi želimo mu Allahovu milost i sa berekatuhu  želimo mu Allahov bereket.

Milost znači da želimo nekome da mu se Allah dragi smiluje i da ga ne kazni.

A bereket, e… bereket je malo teže objasniti. Ali hajde da probamo.

Na primjer, dobijete za bajram 50 franaka i odete sa roditeljima u trgovinu i hoćete da za tih 50 franaka kupite neku igračku. Babo vam kaže da je bolje da za to kupite džemper ili hlače i za ostatak neku jednostavnu igračku. Ali, vi kažete da je to vaš novac i kupite neku skupu igračku.

I onda, dođete kući i ta se igračka pokvari za tri dana. Nemate ni 50 franaka, nemate ni džemper i onu jednostavnu igračku, a ova koju ste kupili se pokvarila.

I onda vam babo kaže: “E, vidiš, u tom novcu nisi imao bereketa.”

To znači, babo nije bio zadovoljan s onim što si uradio i on ti je savjetovao ono što je bolje.

Bereket je kada sa manje novaca kupite nešto što vam više koristi, nego sa više. Ili kada vam neka igračka traje dulje vremena itd.

(Abdurrahman diže ruku)

Hajde, Abdurrahman, je li imaš neko pitanje?

Abdurrahman: Ne, nego se meni desilo slično. Pomogao sam mami kod kuće da posadi cvijeće i ona mi za nagradu kupila novi oklop za tablet. I baš tog dana tablet mi pao sa stola i nije se razbio. Sačuvao ga oklop. I onda je mama rekla:

– Vidiš, kako se u onome sa čim je mama i babo zadovoljni ima bereketa.

Haris-ef.: Upravo to, Abdurrahmane.

Kada selamimo nekoga i želimo mu bereket Allahov to znači da mu želimo Allahove blagodati, da ga stalno prati sreća i uspjeh i da ga Allah čuva od svih problema.

E sada idemo na današnju lekciju.

Do sada smo naučili nekoliko sura i dova. Pripremamo se polahko da možemo klanjati namaz.

Danas učimo ono što se uči kada se sjedi u namazu. To se zove Ettehijjatu. Ako bi ovo prevodili onda bi ti bilo – Pozdravi.

Naime, u namazu učimo sure, dove i određene zikrove.

Ettehijjatu nije sura, nije ni dova, nego je to posebno spominjanje Allaha dragoga (zikr) i Njegovog poslanika Muhammeda, a.s.

U Ettehijjatu imamo tri pozdrava:

  • Pozdravljanje Allaha, dž.š.
  • Pozdravljanje Muhammeda, a.s.
  • Pozdravljanje svih vjernika gdje ubrajamo i sebe

Najbolje da pročitamo Ettehijjatu i njegov prijevod i tako ćemo iz prijevoda vidjeti o čemu se radi.

Tekst i prijevod Ettehijjatu

Ettehijjatu

Prijevod

ET-TEHIJATU  LILLAHI  VE-S-SALAVATU  VE-T-TAJJIBATU,

ES-SELAMU  ‘ALEJKE  EJJUHE-N-NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU,

ES-SELAMU  ‘ALEJNA  VE  ‘ALA  ‘IBADILLAHI-S-SALIHIN.

EŠHEDU  EN  LA  ILAHE  ILLELLAH  VE  EŠHEDU  ENNE  MUHAMMEDEN  ‘ABDUHU  VE  RESULUHU.

Najljepši selami Allahu, blagoslovi i dobrodati;

Selam tebi, Vjerovjesniče, i Allahova milost i Njegova blagodat;

Mir nama i dobrim Allahovim robovima.

Svjedočim da nema boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Njegov sluga i Njegov Poslanik.

Video
Važno

Zapamti!

  • Ettehijjatu se uči na svakom sjedenju u namazu
  • U Ettehijjatu imamo tri pozdrava
  • Učenjem Ettehijatu, nanovo uvijek izgovaramo Kelime-i šehadet

Vježbe
Zadaci