Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Muallima Fatima: Es-selamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu dragi mališani

U mektebu smo do sada naučilo mnogo toga. Kazali smo da mekteb nije samo učenje napamet sura ili učenje Kur’ana, nego da se u mektebu učimo i islamskom ponašanju u raznim prilikama.

Nedavno smo razgovarali i učili o važnosti učenja E’uze i Bismille u raznim situacijama i o predmnosti desne strane. Nije loše da se podsjetimo na sadržaj tih lekcija 1F1 – E’uza i Bismilla i 1O6 – Prednost desne strane.

A sada hajde da krenemo dalje.

Danas ćemo spomenuti nekoliko dova koje je lijepo učiti u raznim prilikama, kao i savjete kako se treba ponašati muslimanka i musliman.

Ponašanje pri ulasku

Prije ulaska u kuću, džamiju, školu, fabriku, auto, avion,… lijepo je uraditi sljedeće:

 • ući desnom nogom
 • nazvati selam onima koji su unutra ako su muslimani, a ako nisu onda ih pozdraviti prigodnim pozdravom
 • nazvati selam i onda kada unutra nema nikoga (NAPOMENA: mi znamo da se tamo mogu naziti meleki i džini, pa ih pozdravljamo i dajemo do znanja da dolazimo i ulazimo)
 • ako ulazimo u tuđu kuću ili stan, onda OBAVEZNO moramo dobiti dozvolu (da nas neko pozove, da nam otvori vrata ili nam na neki drugi način da do znanja da u kuću možemo ući)
 • obuću uredno ostaviti ispred vrata ili na mjesto predviđeno za obuću (ako se izuvamo kod dolaska)
 • ako ulazimo sa obućom (bolnica, škola, džamija,…) onda voditi posebno računa o čistoći obuće
 • stalno moramo voditi računa da smo u prostojnoj odjeći i prigodnoj za mjesto u koje ulazimo
 • lijepo je proučiti E’uzu i Bismillu, a ako znamo i prigodnu dovu onda još bolje:

Dova prije ulaska u kuću, stan, školu, fabriku,…:

BISMILLAHI  VELEDŽNA  VE  BISMILLAHI  HAREDŽNA  VE  ‘ALA  RABBINA  TEVEKKELNA. (S Allahovim imenom ulazimo i s Allahovim imenom izlazimo i na našega Gospodara se oslanjamo.)

Dova prije ulaska u džamiju:

BISMILLAHI,  VES-SALATU VES-SELAMU  ‘ALA  RESULILLAHI. ALLAHUMEFTAH  LI  EBVABE  RAHMETIKE. (U ime Allaha, i spas i mir Njegovu Poslaniku. Allahu moj, otvori mi vrata milosti Tvoje.)

Ponašanje pri izlasku

A kada izlazimo iz kuće, škole, fabrike, prijevoznog sredstva,… onda:

 • one koju iza nas ostaju pozdravimo selamom, a ako nisu muslimani sa prigodnim i za njih uobičajenim pozdravom
 • možemo selamu dodati i naš tradicionalni pozdrav: Allahimanet
 • izlazimo lijevom nogom
 • obuvamo se učeći E’uzu i Bismillu – (prvo desna pa lijeva)
 • lijepo je učiti prigodne dove:
Dova kod izlaska iz kuće, stana, fabrike,…

BISMILLAHI  TEVEKKELTU  ‘ALALLAHI  VE LA  HAVLE  VE LA  KUVVETE  ILLA  BILLAH. (U ime Allaha, na Allaha se oslanjam, nema pomoći niti moći bez  Allahove.)

Dova kod izlaska iz džamije:

BISMILLAHI,  VES-SALATU VES-SELAMU  ‘ALA  RESULILLAHI. ALLAHUMME INNI ESELUKE MIN FADLIKE. (U ime Allaha, i spas i mir Njegovu Poslaniku. Allahu moj, molim Ti se da me dobrom obaspeš.)

Ulazak i izlazak iz toaleta

Dok smo u toaletu ne smijemo ništa učiti.

Zato, učimo dovu prije ulaska i molimo Allaha dragoga da nas sačuva onoga što je ružno i prljavo.

Dova prije ulaska u toalet (WC):

ALLAHUMME INNI E’UZU BIKE MINE-L-HUBSI VE-L-HABAISI. (Allahu moj, tražim tvoju zaštitu od svih šejtana i šejtanica.)

U toalet ulazimo LIJEVOM nogom.

U toaletu boravimo najkraće što možemo.

Dok smo u toaletu nema razgovora, nema pjevanja, nema čitanja ili gledanja,… U toaletu nam ne treba mobitel.

Kada završimo nuždu, očistimo se i izlazimo van sa DESNOM nogom.

I učimo dovu:

GUFRANEKE (Od Tebe (Gospodaru) oprost tražim.)

Važno
 1. Islam daje predost desnoj strani
 2. Budi uvijek svjestan svoje vjere i važnosti lijepog postupanja
 3. Nauči dove koje se uče prije ulaska u kuću i džamiju i kod izlaska iz njih
 4. Nauči dovu prije ulaska u toalet i poslije izlaska iz njega

 

Vježbe
Zadaci