Ciljevi lekcije

Sadržaj lekcije

Muallima Fatima: Esselamu ‘alejkum dragi učenici,

Evo nas na početku drugog nivoa mektebske pouke.

U predmetu Akaid, u kojem učimo o našem vjerovanju, učićemo o imanskim šartima, ali i o grijesima, njihovoj podjeli, značenju halala i harama i o pokajanju za počinjene grijehe.

Ovaj put krećemo sa prvim imanskim šartom – Amentu billahi – Ja vjerujem u Allaha Uzvišenog.

Mi muslimani vjerujemo da ovaj lijepi svijet sa planinama, rijekama, morima, cvijećem, pticama i s nama ljudima nije slučajno nastao. Ništa slučajno ne može nastati.

Mi muslimani vjerujemo da je to stvorio Allah, dž.š.

Vjerovanje da postoji Allah, da On sve zna i sve može je temelj i osnova našeg vjerovanja.

Da bih vam približila i objasnila šta znači ono što učimo, sjećate se da vam često navodim primjer. Tako ćemo i ovaj put.

Ako trenirate fudbal ili odbojku ili košarku, tokom treninga možda najčešća riječ je – lopta. Zašto?

Zato što su ovi sportovi nezamislivi bez lopte.

“Ponesi loptu, donesi loptu, baci loptu, dodaj loptu, ubaci loptu, sakrij loptu, udari loptu, dobra lopta, loša lopta,…” su samo neki od termina koje često slušamo.

E, isto tako, osnovna stvar u islamu je vjera u Boga. U Kur’anu se gotovo na svakoj stranici govori da vjerujemo u Allaha Uzvišenog i gotovo na svakoj stranici se govori o Allahu i Allahovoj moći.

U Kur’anu je Allahovo ime spomenuto 2698 puta.

Allah Uzvišeni je opisan sa Njegovim imenima i svojstvima. Vlastito ime Božije je Allah. On ima 99 imena.

Kao što u sportovima koje smo spomenuli često spominjemo lopta, jednako tako kad govorimo o islamu stalno i uvijek govorimo o Allahu.

Da bi Allaha Uzvišenog upoznali i spoznali nužno je da čitamo Njegovu knjigu – Kur’an u kojoj se On sam opisao.

Ali i pored Kur’ana o Allahu mnogo govori priroda i sve ono što je stvorio. Stvoriti sve što vidimo, ali i ono što ne vidimo i bar donekle znati koliko je veliki svemir nam govori o Allahovoj veličini.

Allahova svojstva

Allaha, dž.š., vjerujemo na osnovu Njegovih svojstava kojih ima 14 i dijele u dvije skupine:

 • Es-sefatuz-zatijje – Svojstva Allahovog bića
 • Es-sifatus-subutijje – Svojstva Allahovog savršenstva

Svojstva Allahovog bića ima samo Allah Uzvišeni, npr. Allah je Jedan.

Svojstva Njegovog savršetstva su savršena i potpuna u odnosu na slična svojstva koja imaju, recimo, ljudi, npr. Allah sve čuje. I neka druga Allahova stvorenja čuju, ali ne sve. Zato je Allahovo svojstvo da Allah čuje sve – svojstvo Njegove savršenosti.

Allahova svojstva su spomenuta u Kur’anu i sa njima opisujemo Allaha Uzvišenog.

Mi trebamo naučiti nabrojati ova svojstva i znati šta znače. U trećem nivou mektebske pouke ćemo se malo pire upoznati sa ovim svojstvima, inšallah.

 

Es-sifatuz-zatijje (Svojstva Allahovog bića)

 1. VUDŽUD (Allah ima i postoji - Allahovo postojanje je stalno)
 2. VAHDANIJJET (Allah je Jedan - Nema drugog boga osim Allaha)
 3. KIDEM (Allah je oduvijek - Nije postao)
 4. BEKA (Allah je zauvijek - Neće nestati)
 5. MUHALEFETUN LIL-HAVADISI (Allah nikome i ničemu ne sliči - Allaha ne upoređujemo ni s kim i ni s čim)
 6. KIJAMUN BI NEFSIHI (Allah sam o sebi opstoji - Allah ne ovisi ni o kome)

Es-sifatus-subutijje (Svojstva Allahovog savršenstva)

 1. HAJAT (Allah živi svojim vječnim životom)
 2. 'ILM (Allah sve zna)
 3. SEM' (Allah sve čuje)
 4. BESAR (Allah sve vidi)
 5. IRADET (Allah sve svojom voljom čini)
 6. KUDRET (Allah je svemoćan
 7. KELAM (Allah govori svojim bošanskim govorom)
 8. TEKVIN (Allah sve stvara, uzdržava i rastvara)

Vježbe

Zadaci