Ciljevi lekcije

Sadržaj lekcije

Muallima Fatima: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

Cilj ili smisao svih zabrana u islamu jeste u korsit čovjeka. U lekciji Pojam i smisao halala i harama smo kazali da svaka zabrana ima za cilj zaštitu čovjekovog zdravlja i života, a ujedno je kršenje tih zabrana grijeh.

Već smo govorili o malim grijesima, a sada govorimo o velikim.

Veliki grijeh je

sve ono što je Allah, dž.š., u Kur'anu jasno zabranio i onima koji takav grijeh čine se šerijatskom pravu i na Sudnjem danu prijeti kaznom, odnosno predviđena je kazna.

Primjeri velikih grijeha:

 1. Ubistvo ili samoubistvo (Allah daje život i jedno ga On ima pravo uzeti. U grijeh ubistva se ubraja i abortus.)
 2. Ostavljanje namaza
 3. Neizvršavanje islamskih dužnosti (posta, zekata, hadža
 4. Neposlušnost prema roditeljima
 5. Laž
 6. Blud
 7. Alkohol
 8. Bespravno prisvajanje imetka
 9. Kidanje rodbinskih veza
 10. Prenošenje tuđih riječi, ogovaranje, potvora,..
 11. Kocka, igre na sreću, klađenje
 12. Sihr
 13. Krađa, itd.

Veliki grijesi nanose štetu čovjeku i zato ih je Allah Uzvišeni zabranio.

Emir: Muallima, nema li više velikih grijeha nego ovi koje ste nabrojali?

Muallima Fatima: Ima još, Emire, ali su ovo najčešći. Razgovarajte sa vašim roditeljima o grijesima i možda će vam i oni kazati neki grijeh koji nismo spomenuli.

Mnogo kur’anskih ajeta i hadisa Muhammeda, a.s., govore o velikim grijesima.

 Allah, dž.š. kaže: photo

Allah, dž.š. kaže:

"Ako se budete klonili velikih grijeha, onih koji su vam zabranjeni, Mi ćemo preći preko manjih ispada vaših." (En-Nisa', 31)

Video o velikim grijesima

Vježbe

Zadaci