Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Muallima Fatima: Esselamu ‘alejkum dragi učenici,

Vidjeli ste da danas govorimo o drugome imanskom šartu ili drugom temeljnom principu naše vjere – ve melaiketihi – i vjerujem u Allahove meleke.

Riječ melek nećemo prevoditi, ali hajde da vidimo šta ona znači.

Meleki su duhovna i nevidljiva bića koje je stvorio Allah Uzvišeni. Oni su u stalnoj službi i pokornosti Allahu, dž.š..

Oni ne jedu i ne piju, ne žene se i ne razmnožavaju se. Nisu ni muškog ni ženskog roda.

Stvoreni su od svjetlosti.

Meleka ima mnogo i o njima znamo ono što piše u Kur’anu i šta je o njima kazao Allahov poslanik Muhammed, a.s..

Allah Uzvišeni nije ništa stvorio  – onako. Sve ima svoju svrhu i zadatak.

Meleki služe Allaha Uzvipenog i imaju svoja zaduženja. Hajde da naučimo bar njih nekoliko:

  • DŽIBRIL (DŽEBRAIL) – dostavljao i donosio je objave Allahovim poslanicima
  • MIKAIL – zadužen je za prirodne pojave
  • ISRAFIL – zadužen je da najavi Kijametski i Sudnji dan
  • MELEKUL-MEVT (AZRAIL) – melek smrti koji rastavlja dušu od tijela u trenutku smrti
  • MUNKIR i NEKIR – su meleki koji ispituju osobe u kaburu/mezaru
  • KIRAMUN-KATUBUN – prate osobe i pišu njihova dobra i loša djela
  • RIDVAN – čuvar Dženneta
  • MALIK – čuvar Džehennema

DRUGA DUHOVNA BIĆA

Meleki nisu jedina nevidljiva bića. Allah Uzvišeni je stvorio i džine.

Džini su slični ljudima i mogu biti pokorni i nepokorni, vjernici i nevjernici, sljedbenici i pripadnici različitih vjera.

Nepokorni džini se zovu šejtani, a njihov vođa je Iblis koji je prvi odbio biti pokoran Allahu Uzvišenom.

Šejtani donose ljudima ružne misli i nagovaraju ih da čine loša djela.

 

Zadaci