Ciljevi lekcije

Sadržaj lekcije

Muallima Fatima: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu dragi učenici

Četvrti imanski šart ili četvrta temelja istina naše vjere jeste vjerovanje u Allahove poslanike?

Šta to znači?

Nedavno smo učili o tome da je Allah Uzvišeni, naš Gospodar, iz svoje milosti i ljubavi prema ljudima slao svoje objave kako bi nam one sa svojim porukama, savjetima i uputama pomogle da živimo sretno i uspješno i na ovome ali i na budućem svijetu.

Tada spo spomenuli da je Allah dragi svoje objave, preko meleka Džeraila, dostavljao ljudima koje je On sam odabrao. To su bili Allahovi poslanici.

Prvi čovjek na Zemlji je ujedno bio i prvi Allahov poslanik – Adem, a.s. Allah, dž.š., je iz svakoga naroda u povijeesti odabirao nekoga od njih i slao im Svoju objavu. Poslanici su pozivali svoj narod da vjeruju u Allaha i da slijede upute s kojima su oni dolazili.

Šta mislite koliko je bilo Allahovih posanika? Eto, zamislite ili možda nešto znate iz škole koliko se pretpostavlja da je staro čovječanstvo. Koliko je prošlo hiljada godina od kako je Adem, a.s., stvoren i od kako je došao na Zemlju?

Sara: Možda 5.000 godina? Ili možda i više? Pošto znamo da je između Isa, a.s., i Muhammeda, a.s. bilo više od 600 godina, možda je onda i više od toga.

Muallima Fatima: Lijepo je to kako Sara povezuje informacije koje već zna i pokušava odgonetnuti odgovor na pitanje.

Draga djeco, u jednom hadisu se spominje da je bilo 124.000 Allahovih poslanika.

Djeca u glas: Woooow…

Muallima Fatima: Da, baš tako. Ali ne zaboravite da je više Allahovih poslanika živjelo nekada u isto vrijeme. Evo na primjer, u Kur’anu se po imenu spominje 25 poslanika. Neke poslanike Allah dragi tek spominje jednom ili dvaput, a o Musau, a.s., govore stotine ajeta i on je spomenut na desetine puta.

Dalje, neki poslanici su međusobno bili u srodstvu. Neko je nekome bio otac, brat, sin, zet,… i oni su živjeli u isto vrijeme. Pogledajte sljedeću ilustraciju.

Zadatak i uloga Allahovih poslanika je bilo dostavljanje Allahovih objava i pozivanje ljudi na pravi put i na činjenje dobra i odvraćanje od krivog puta i odvraćanje od činjenja zla.

Svi Allahovi poslanici su bilo jednostavni i skromni ljudi. Oni su svojim životom svome narodu praktično pokazivali kako treba da žive. Oni sami su živjeli od svoga rada i truda. Muhammed, a.s., je u djetinjstvu bio pastir akada je odrastao bio je trgovac; Davud, a.s., je pravio pancire; Sulejman, a.s., je pravio razne građevine; Isa, a.s., je bio tesar, a Idris, a.s., je bio krojač.

Allah, dž.š., kaže: photo

Allah, dž.š., kaže:

"O vjernici, vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova, i u Knjigu koju On Svome Poslaniku objavljuje, i u Knjigu koju je objavio prije." (En-Nisa', 136.)

U Kur’anu Časnom se spominje 25 poslanika:

Adem, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Ishak, Ismail, Lut, Jakub, Jusuf, Ejjub, Šu’ajb, Musa, Harun, Zulkifl, Davud, Sulejman, Ilijas, El-Jese’a, Junus, Zekerijja, Jahja, Isa i Muhammed, a.s.

Ime poslanika Srodstvo Ime poslanika
Ibrahim
otac
Ishak i Ismail
Ibrahim
amidža
Lut
Ishak
otac
Jakub
Jakub
otac
Jusuf
Zekerijja
otac
Jahja
Davud
otac
Sulejman
Musa
brat
Harun
Jahja
tetić
Isa

Zadaci