Ciljevi lekcije

Allah, dž.š., kaže: photo

Allah, dž.š., kaže:

"Onaj ko bude uradio koliko trun dobra, vidjet će ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla, vidjet će ga.." (Ez-Zilzal, 7-8)

Sadržaj lekcije

Muallima Fatima: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu dragi učenici

U Kur’anu se često spominju dva imanska šarta zajedno: vjerovati u Allaha i u Sudnji dan. Mi smo do sada naučili ponešto o četiri, a danas ćemo kazati nešto o petom imanskom šartu: Vjerujem u Sudnji dan.

Sara: Imam ja jedno pitanje. Moja nana me je pitala da joj nabrojim imanske šarte i ja sam to uradila, ali kada sam rekla: “Vjerujem u Sudnji dan”, ona je rekla “Vjerujem u Kijametski dan – Sudnji dan”. Šta to znači?

Muallima Fatima: Hvala ti Sara na pitanju. Mene jako raduje da vi vaši roditelji i vaši djedovi i nane sa vama razgovaraju o mektebu i o onome što učimo. Moram vam kazati da mi o svakoj temi kažemo samo one najosnovnije informacije i kako vi budete rasli tako ćete više čitati, učiti i saznavati o svemu.

E, tako je i ovo. Sarina nana je vjerovatno čitala ili učila da naše vjerovanje u Sudnji dan obuhvata tri događaja ili tri dana koja mi jednom riječju zovemo Sudnji dan, ali su oni ipak drugačiji jedan od drugoga.

Hajde da to ovako objasnimo. Allah, dž.š., je stovrio dva svijeta: ovaj svijet na kojem se nalazimo i kojeg zovemo dunjaluk i drugi, budući, svijet koji se zove ahiret. Ovaj svijet je prolazan i sve što je na ovome svijetu će umrijeti i doći će do njegovog kraja. Dan kada do toga dođe zove se Kijametski dan ili ćete često čuti riječ – Kijamet. On će nastupiti kada melek Israfil puhne u rog (sur) prvi put.

Ahmed: Muallima, moj djed zna kazati da je vani kijamet kada se desi veliko nevrijeme, grmljavina, kiša,… Je li to to?

Muallima Fatima: Hahaha… E, baš dobro što si nam to kazao. Gledajte, kada nastupi kijametski dan tada će se desiti velike promjene i nastaće haos na ovome svijetu. Planine će se srušiti, u morima će se javiti vatra, sve što je živo će umrijeti i biti uništeno,… Tvoj djed, Ahmede, zna za ove opise ovoga dana i onda naši ljudi nekada znaju kazati da je vani kijamet kada se desi veliko nevrijeme, gmljavina, veliki snijeg, isl.

Kraj ovoga svijeta nije i kraj svega. Naša smrt nije smrt naše duše, jer duša je vječna. To je na neki način preseljenje iz jednog u drugi svijet.

Kada melek Israfil puhne u sur drugi put, tada će svi ljudi biti proživljeni i taj dan se zove Dan proživljenja ili Jevmul-be’as.

Treči put kada melek Israfil puhne u sur će se desiti polaganje računa ili dan kada će se ljudima suditi za njihove postupke koje su učinili i taj dan zovemo Sudnji dan.

Kada kažemo da vjerujemo u Sudnji dan sa tim se podrazumijeva i mislimo na sve ovo: Kijametski dan, Dan proživljenja i Sudnji dan.

Zapamti

Dan prvog puhanja u sur i kraj ovoga svijeta - Kijametski dan
Dan drugog puhanja u sur i proživljenje - Dan proživljenja
Dan suđenja ljudima za njihova djela - Sudnji dan

Muallima Fatima: Prije Sudnjeg dana će se desiti petero:

  • smrt i boravak duša u zagromnom svijetu Berzahu
  • prvo puhanje u sur – Kijametski dan
  • drugo puhanje u sur – Dan proživljenja
  • okupljanje na mjestu konačnog suđenja (Mahšer)
  • pojedinačno primanje knjiga svojih djela

Allah, dž.š., će svim ljudima suditi na Sudnjem danu i čija dobra djela budu brojnija i teža, on će Allahovom milošću biti nagrađen Džennetom, a onaj čija loša djela budu brojnija i teža biće kažnjen džehennemom.

Vjernici koji budu imali loših djela i koja ne budu oproštena će nakon nekog vremena izaći iz Džehennema i ući u Džennet.

Zadaci