Ciljevi lekcije

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: photo

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

"Ti nećeš osjetiti slast imana sve dok ne budeš vjerovao da sve ono što te zadesilo, nije te moglo mimoići i sve ono što te mimoišlo, nije te moglo snaći." (Muslim)

Sadržaj lekcije

Muallima Fatima: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu dragi učenici

Sa današnjom lekcijom završavamo govoriti o imanskim šartima. Vjerovanje da se sve događa Allahovom voljom i određenjem je posljednji, šesti, imanski šart.

Hoće li mi neko kazati šta znači IRADET? Hamza, da li se sjećaš gdje smo spiminjali iradet?

Hamza: Zvuči mi poznato, ali se ne mogu sjetiti?

Ismet: Mogu li ja ispričati jedan vic?

Muallima Fatima: Ismet! Kakv vic?! Pa mi učimo a ne pričamo viceve.

Djeca uglas: Muallima, hajde pustite ga da ispriča baš želimo čuti jer on zna baš mnogo viceva.

Muallima Fatima: Može, ali pod uvjetom da nauči ovu lekciju, uradi vježbe i zadatke na kraju. Može li Ismete?

Ismet: Može. Ionako znam da to moram naučiti. Vi meni nećete vjerovati ali meni uopće nije dosadno učiti za mekteb pogotovo kada mogu da koristim svoj tablet radeći vježbe i kvizove.

A sada vic. Ama nije to vic, nego kažu da je jednom učitelj pitao učenike: “Ko mi zna odgovoriti na jedno pitanje dobiće ocjenu 5. A onda se javio jedan loš učenik i kaže: ‘Učitelju, meni je na vrh jezika može li 4.”

(Muallima i djeca su se nasmijali, a Ismet je nastavio.)

E, tako ste mogli i vi Hamzi dati 4. I njemu se čini poznato, a ja evo, iako pričam viceve, znam šta znači Iradet. To je jedno od Allahovih svojstava i znači da Allah sve svojom voljom čini. Je li tako?

Muallima Fatima: Oooo Ismete, sad si me baš obradovao. Svaka čast. Bravo!

Djeco, Allah, dž.š., je Stvoritelj svega i On čini šta hoće, kada hoće, kako hoće. On određuje kada, kako, gdje i šta će se desiti. Ono što on hoće to se dešava, a ono što On neće to se ne može desiti.

 

Vjerovanje u Allahovo određenje znači vjerovati:

1. da je sve zapisano u Levhi-mahfuzu

2. da se ništa ne dešava mimo Allahovog znanja

3. da se ništa ne dešava mimo Allahovog određenja

Šta je Levhi-mahfuz?

Ovaj termin se obično prevodi kao “Ploča pomno čuvana” ili ploča koja se posebno čuva. To je, možemo kazati, izvorna Allahova knjiga u kojoj su sadržane sve Allahove objave, ali i ona je, da kažemo modernim rječnikom centralni disk ili server. U toj ploči je zapisano sve što se dešava na nebesima i na Zemlji, ali je zapisana sudbina svakog čovjeka i svega onoga što se dešava vezano za čovjeka.

Draga djeco, svakome čovjeku je sve propisano prije nego se i rodio i sve je određeno šta će se dešavati u njegovom životu. Propisano je kada će se roditi, gdje će se roditi, ko će mu biti roditelji, kako će živjeti, kada i gdje će umrijeti,…. znači – sve.

Sve ono na šta čovjek ne može utjecati nije za to ni odgovoran. Ono šta može odabrati hoće li ili neće raditi za to  će biti odgovoran i pitan.

Hajde da vidimo na koje postupke čovjek ne može utjecati, a na koje može:

Zapamti

Čovjek je odgovoran samo za ono šta može odabratii
gdje ima slobodnu volju da nešto čini ili ne čini.

Muallima Fatima: Na Sudnjem danu će čovjek biti pitan za svoje postupke zbog slobodne volje koju je imao.

Mi ljudi ne znamo šta je određeno, ali znamo šta je naređeno i po tome trebamo postupati.

Zadaci