Ciljevi lekcije

Sadržaj lekcije

Muallima Fatima: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

Dragi učenici, u našem mektebu je veoma važno postavljati pitanja. Nekada su prava pitanja bolja od odgovora.

Ahmed: Kako je to moguće?

Muallima Fatima: Da, Ahmede, moguće je. Evo, na primjer, kada me ti nešto pitaš vezano za neku našu lekciju ja tada znam da li razmišljaš, mogu da vidim da si učio ili da si zainteresiran. Ako nemaš pitanja onda ili ti je stvarno jasno ili uopće ne razmišljaš.

Zato, nemojte se ustručavati da postavljate pitanja. Ja volim pitanja. Pametna pitanja.

A ako nekada nešto i ne razumijete, a to u mektebu budemo od vas tražili da trebate znati ili da trebate raditi, onda ćete to shvatiti kasnije.

Sada ćemo razgovarati i učiti o tome zašto klanjamo. Kada ste bili jako mali vidjeli ste svoje roditelje, djedove i nane kako klanjaju i niste mogli razumjeti šta to rade. Sada znate da je to naša obaveza i da Allah Uzvišeni od nas traži da obavljamo namaz.

Kada obavljamo namaz mi se pokoravamo Allahu, dž.š., i znamo, pošto je On naš Gospodar, da nam želi najbolje i da njegova naredba ne može za nas biti štetna.

I vaši roditelji od vas nekad traže da nešto uradite i vi to uraditi kako se oni na vas ne bi naljutili, nekada kako bi vas više voljeli, a nekada i vi shvatite da je tako bolje pa bi to uradili i bez njihove naredbe.

Hajde da razmišljamo o namazu. Kakve on sve ima koristi? Ima li neko ideju?

Abdurrahman: Nadam se da neću kazati ništa pogrešno, ali namaz je kao gimnastika, trening. 

Muallima Fatima: Odlično, Abdurrahman. Da, pogotovo namaz sa više rekata. Ima li još neko ideju?

Alma: Pa onaj ko klanja trebao bi biti dobar čovjek. Jer džaba klanja. Zar nije tako?

Muallima Fatima: Sjajno Alma. Odlično razmišljanje. Allah Uzvišeni u Kur’anu kaže:

“…namaz, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno. Obavljanje namaza je najveća poslušnost, a Allah zna šta radite.”
(El-‘Ankebut, 45)

Onaj ko klanja svaki dan pet puta znači da je pet puta svjestan da ga Allah vidi i pet puta dnevno on ponovi svoju pokornost pred Allahom Sveznajućim.

Obavljanje namaza je zahvalnost Allahu na Njegovim blagodatima i znak stalne veze sa Allahom Uzvišenim. Onaj ko je svakodnevno po pet puta vezan za Allaha Uzvišenog neće činiti grijehe niti će misliti išta ružno i loše.

Namaz nas uči i tačnosti, preciznosti, organizaciji i planiranju. Jer, pet dnevnih namaza u pet različitih vremena nas upućuju da moramo planirati svoje vrijeme i aktivnosti.

Namaz i porodica

Allah dragi naređuje da se obavlja namaz u našim porodicama.

“Naredi čeljadi svojoj da obavljaju namaz i ustraj u tome.” (Ta Ha, 132)

Šta dnevni namazi imaju za cilj jeste da čovjekovu dušu učine čistom, da je odgoje i čuvaju od svih problema.

Sara: Muallima, ja sam čitala ovu lekciju u ilmihalu i pročitala sam da je Muhammed, a.s., za namaz rekao da je kao rijeka… nešto tako.

Muallima Fatima: Da, Sara, sa tim hadisom završavamo lekciju. Očekujem da ovaj hadis naučite i zapamtite. 

 photo

Allahov poslanik Muhammed, a.s., je jednom prilikom pitao ashabe koji su bili s njim: "Šta mislite kada bi neko od vas imao rijeku pa se u njoj pet puta kupao, d ali bi na njemu bilo nečistoće?" Prisutni odgovoriše: "Ne bi, Allahov poslaniče." A on im tom prilikom reče: "Također, i onaj koji svaki dan pet puta klanja namaz ne može imati grijeha." (Buhari)

Vježbe

Zadaci