Ciljevi lekcije

Lekcija

Haris-ef: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu,

Kao i dosta puta do sada počinjemo sa pitanjem. Zamislimo da smo iz mekteba otišli na izlet. Mnogo smo hodali i gotovo svu vodu koju smo imali sa sobom smo popili. Nismo naišli ni na kakav bunar ili potok, a vrijeme namaza polahko ističe. Šta ćemo uraditi?

Mirsad: Pa klanjaćemo kada se vratimo kući. Ako nemamo vode za abdest onda nećemo klanjati.

Haris-ef.: Ne može tako, Mirsad. Namaz se mora uvijek klanjati bez obzira u kojoj situaciji se nalazili.

Mirsad: Pa kako ćemo kada nemamo vode za abdest?

Haris-ef.: Ako nemamo vode da uzmemo abdest, a vrijeme je namaza, umjesto abdesta uzećemo tejemmum.

Tejemmum je simbolično čišćenje radi klanjanja namaza ili učenja Kur’ana.

Mirsad: Znači da se sa tejemmumom može učiti i Kur’an?

Haris-ef.: Da, Mirsad. Tejemmum u potpunosti mijenja abdest, sve dok ne dođemo do vode ili dok nemamo mogućnost da koristimo vodu.

Na primjer, može osoba imati vodu ali biti bolesna od nekog kožnog oboljenja gdje ljekari savjetuju da se ne kvasi tijelo. I u tom slučaju ćemo uzeti abdest.

Također, vratimo se našem primjeru s početka. Dok smo na izletu, recimo da nam je ostalo malo vode gdje bi mogli uzeti abdest, ali bi onda ostali žedni. Pošto islam uvijek gleda na očuvanje života čovjeka, propis je da se voda čuva za piće, a da se uzme tejemmum.

 

Zapamti!

Uzećemo tejemmum i onda kada imamo pristup vodi, a ta voda nije čista  ili da je voda predaleko i nemamo joj pristup.

Tejemmum će pokvariti sve ono što kvari i abdest. Tejemmum će biti pokvaren također kada budemo imali pristup vodi.

Kako se uzima tejemmum?

Već smo prije naučili, kada smo govorili o dinskim šartovima, da imamo tri tejemmumska šarta odnosno farza. To su ustvari tri koraka koja čine tejemmum.

  • Nijjet – zanijjetimo srcem da uzimamo tejemmum radi klanjanja namaza ili učenja Kur’ana učeći Euzumillu i Bismillu
  • Čistu suhu zemlju ili predmet od zemlje dotaknemo dlanovima i jednom potaremo po svome licu
  • Ponovo dotaknemo čistu suhu zemlju ili predmet od zemlje i dlanovima potaremo ruke do iza laktova. Prvo desnu pa lijevu.

Kod uzimanja tejemmuma možemo proučiti i nijjet riječima:

NEVEJTUT-TEJEMMUME LI EDŽLIS-SALATI VE LI REF’IL-HADESI TEKARRUBEN ILALLAHI TE’ALA. (Odlučih uzeti tejemmum radi namaza, otklanjanja stanja nečistoće i približavanja Uzvišenom Allahu.)

Mirsad: Efendija, u islamu za svaku situaciju ima rješenje.

Haris-ef.: Baš tako, Mirsade. Mi u mektebu upravo učimo i saznajemo rješenja za sve životne situacije.

Video

Vježbe

Download

Zadaci