Ciljevi lekcije

Lekcija

Haris-ef: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu,

Jedan od namaza koji je spomenut u Kur’anu Časnom je džuma-namaz. To ukazuje na njegovu važnost. Sura u kojoj se spominje ovaj namaz se zove Sura El-Džumu’a.

Allah, dž.š., kaže: photo

Allah, dž.š., kaže:

"O vjernici, kada se u petak na namaz pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite namaz obaviti; to vam je bolje, neka znate! A kad se namaz obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite." (Sura El-Džumu'a, 9-10. ajet)

Džuma-namaz je sedmični ibadet i klanja se petkom u vrijeme podne-namaza. Svi punoljetni i umno zdravi muslimani su obavezni klanjanjati ovaj farz-namaz.

Ko klanja džuma-namaz sa njega spada obaveza klanjanja podne-namaza.

Žene ne moraju klanjati džuma-namaz. Ako se u nekoj džamiji organizira i omogući obavljanje ovog namaza i za žene, onda će njihovo klanjanja džuma-namaza zamijeniti obavezu klanjanja podne-namaza.

Da bi se džuma-namaz mogla klanjati potreban je imam i najmanje trojica muktedija.

Džuma namaz ima deset, odnosno šesnaest rekata.

NAUČIMO!


Džuma-namaz ima hutbu - obraćanje/predavanje imama (hatiba) koju drži prisutnim klanjačima između džumanskog sunneta i farza. 

Specifičnost džuma-namaza jeste i u tome da ima tzv. drugi ezan koji se uči poslije klanjanja sunneta, a prije hutbe.

Nijjet

Što se tiče nijjeta, kazali smo prije da je nijjet stvar srca. Pored nijjeta srcem, mi učimo nijjet riječima. Kod džuma-namaza nijjetu dodajemo riječ – ‘DŽUMU’ATI.

Nijjet za džumanski sunnet

NEVEJTU EN USALIJJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUNNETIL-DŽUMU’ATI EDAEN MUSTAKBILEL-KIBLETI, ALLAHU EKBER.

Nijjet za džumanski farz

NEVEJTU EN USALIJJE LILLAHI TE’ALA SALATE FARDIL-DŽUMU’ATI EDAEN MUSTAKBILEL-KIBLETI, IKTEDEJTU BI HAZEL-IMAMI ALLAHU EKBER.

Nijjet za džumanski susunnet

NEVEJTU EN USALIJJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUNSUNNETIL-DŽUMU’ATI EDAEN MUSTAKBILEL-KIBLETI, ALLAHU EKBER.

Sljedeća inforgafika ukazuje na način i redoslijed obavljanja džuma-namaza, odnosno prvih deset rekata.

Fahruddin: Efendija, rekli ste da džuma ima 10 odnosno 16 rekata. Kako je to moguće?

Haris-ef.: Džuma-namaz ima 4 rekata sunneta, 2 rekata farza i 4 rekata sunsunneta ili drugog sunneta i to smo mogli gore na inforgafici vidjeti.

Tradicionalno ili običaj je da se poslije sunsunneta u našim džamijama klanjaju i četiri rekata namaza ahiriz-zuhr i dva rekata sunnetil-vakti.

O čemu se radi? Naime, ova četiri rekata ahiriz-zuhri su zamjena za podnevski farz i klanjaju se isto kao i podnevski farz, a sunnetil-vakti je zamjena za podnevski sunsunnet i klanja se kao podnevski sunsunnet.

Nijjet za ahiriz-zuhri
NEVEJTU EN USALIJJE LILLAHI TE’ALA SALATE AHIRIZ-ZUHRI EDAEN MUSTAKBILEL-KIBLETI, ALLAHU EKBER.

Nijjet za sunnetil-vakti
NEVEJTU EN USALIJJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUNNETIL-VAKTI EDAEN MUSTAKBILEL-KIBLETI, ALLAHU EKBER.

Fahrudin: A moraju li se klanjati ahiri-zuhr i sunnetil-vakti, efendija?

Haris-ef.: Ne mora, Fahrudine. Onaj ko bude klanjao, kada bude klanjao, nadamo se da će biti nafila – dobrovoljni namaz za koji očekujemo nagradu.

Posebnosti džuma-namaza

Džuma ima svoje posebnosti i one su istaknute u brojnim hadisima Muhammeda, a.s.

Sunnet je petkom:

  • kupanje – gusul
  • namirisati se kod odlaska na džuma-namaz
  • otići što ranije u džamiju, po mogućnosti pješice
  • donositi salavate na Muhammeda, a.s.
  • proučiti suru El-Kehf

Rekao je Muhammed, a.s.: “Nema tog čovjeka koji se u petak okupa, dobro očisti i namiriše uljanim ili kakvim drugim mirisom koji se zatekne u kući, te tako, ne razdvajajući bilo koga, ode u džamiju, klanja ono što mu je propisano i pažljivo sasluša ono što imam govori, a da mu Allah neće oprostiti ono što je počinio između te i prošle džume.” (Buhari)

Rekao je Muhammed, a.s.: “U petku ima jedan čas, u kome, ako ga vjernik potrefi – obavljajući namaz – Allaha neće ni za kakvo dobro zamoliti a da mu to Allah neće dati i dovu mu uslišati.” (Buhari  Muslim)

Vježbe

Download

Zadaci