Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Muallim Haris: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu draga djeco

Mi u životu često radimo iste stvari i na taj način se podsjećamo koliko su važne. Nekada to jednostavno moramo (recimo, spavati ili jesti) da bi preživjeli, a nekada zato što hoćemo. Hajde brzo da vidimo ko će se moći sjetiti šta to mi radimo svakodnevno a to je naša odluka jer to hoćemo? Evo nam se javlja Rumejsa.

Rumejsa: Pa skoro svaki dan idemo u školu, džamiju,… ili možda bolje da kažem da svaki dan klanjamo.

Haris-ef.: Odlično… Lijepi primjeri. Možemo ovome dodati da svakoga dana ili redovno u određenim terminima nešto treniramo, možda čitamo,… Mi klanjamo, učimo Kur’an, idemo u školu, džamiju, nešto treniramo, čitamo,… i tako pokazujemo da nam je do toga stalo i da nam je to važno.

E, gledajte djeco, tako je i sa našim mektebom. Naravno, sve što učimo je važno, ali postoje one lekcije i ono što uvijek moramo znati i nikada to ne smijemo zaboraviti.

Zašto?

Zato što je to jako, jako važno.

Bilal: To su 33 dinska šarta!

Haris-ef.: Baš tako Bilale. E, kada si nam to kazao sada ih moraš i nabrojati.

Bilal: Uh, bolje bi mi bilo da sam šutao. Ali, znam ja to Haris-ef. Bolje je da pitate Nedžada ili Senada oni teško da znaju.

Haris-ef.: Njih ćemo pitati poslije, a sada hoćemo od tebe da čujemo.

Bilal: Dobro. Znači imamo 33 dinska šarta. Šest imanskih, pet islamskih, 12 namaskih, četiri abdeska i po tri gusulska i tejemumska. 

Haris-ef.: Odlično Bilale. A sada hajde da počnemo sa današnjom lekcijom. Sa muallimom Fatimom učite imanske šartove, a sa mnom ćemo učiti islamske. Kada ste bili učenici 1. nivoa mektebske pouke naučili ste nabrojati šarte, baš kao što nas je Bilal podsjetio, a sada ćemo o svakom islamskom šartu kazati nekoliko riječi.

Islamskih šarta ima pet i oni se još zovu glavne islamske dužnosti

Prvi islamski šart je IZGOVARATI KELIMEI-ŠEHADET.

Haris-ef.: U raznim prilikama učimo Kelimei-šehadet. Ali, mnogo je važnije da znamo šta Kelimei-šehadet znači.

On ima dva dijela ili dva svjedočenja ili dvoje potvrde ili dvije izjave.

Znači, prvim šehadetom potvrđujemo da nema drugog božanstva osi Allaha i time potvrđujemo da vjerujemo u Našeg Stvoritelja, Allaha, Jednog i Jedinog.

Drugim svjedočenjem potvrđujemo i izjavljujemo da je Muhammed, a.s., Allahov rob i Allahov Poslanik…. Reci Ismaile. Imaš li pitanje?

Ismail: Da, efendija, imam jedno pitanje. Gledao sam film u kojem su neki ljudi koji su bili kao mi, bijelci, ubijali i kažnjavali crnce koji su ih služili i radili za njih i oni su bili njihovi robovi. Niko ne želi biti nečiji rob. Šta ovo znači “Allahov rob”, to mi je nekako čudno. Allahov poslanik znam šta znači, o tome smo već učili i to je četvrti imanski šart, ali ovo rob…

Haris-ef.: To je sjajno pitanje Harise. Pošto kažeš da si gledao film onda će nam to pomoći da razumijemo ko su to bili robovi. Ustvari, najbolje da pogledamo film “Poruka” ili kako je kod nas poznat kao film “Pod zastavom Muhammeda, a.s.” i onda ćemo znati šta znači rob i kako se nepravedni ljudi prema njima odnose.

Znači, ovo “Allahov rob” sada ostavljamo kao nejasan pojam, a kasnije ćemo kroz vježbe i zadatke da se tome vratimo.

Film Pod zastavom Muhammeda, a.s.

Znači, ovo “Allahov rob” sada ostavljamo kao nejasan pojam, a kasnije ćemo kroz vježbe i zadatke da se tome vratimo.

Znači, ova dva dijela Kelimei-šehadeta su dvije najvažnije stvari u našem životu. Prvim dijelom potvrđujemo da vjerujemo u Allaha, a drugim da prihvatamo da slijedimo Muhammeda, a.s.

Kelimei-šehadet je, na neki način, zakletva muslimana. Znate li šta znači zakletva?  Hajde da zajedno pogledamo jedan mali klip.

Zapamti

Sunnet je sve ono što je Muhammed, a.s., rekao,
radio, preporučio ili šutnjom odobrio da se radi.

Zadaci