Ciljevi lekcije

Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu dragi đaci,

U mektebu veoma često slušate riječ – šart. U prvom nivou smo naučili nabrojati 33 dinska šarta i trebamo znati ih po raznim grupama podijeliti.

Sada ćemo kazati malo više informacija o namazu – 2. islamskom šartu. Predlažem da za početak brzo ponovimo lekciju iz 1. nivoa Upoznavanje sa dnevnim namazima, a onda ćemo nastaviti dalje.

Šta bi namaz trebao predstavljati u životu jednog muslimana i muslimanke govori hadis u kojem Muhammed, a.s. kaže: “Prvo za šta će čovjek biti pitan na Sudnjem danu je namaz, pa ako mu namaz bude ispravan, biće mu ispravna i primljena njegova druga djela, a ako mu namaz ne bude ispravan, neće mu biti ispravna i ostala djela.” (Taberani)

Veoma često spominjanje namaza u Kur’anu i veoma veliki broj hadisa u kojima se spominje namaz ukazuju na posebnu važnost namaza.

Pored dnevnih namaza o kojima smo do sada govorili i naučili ih klanjati imamo i druge namaze. U sljedećem prikazu hajde da spomenemo i ostale namaze i kažemo riječ dvije o njima.

Vrste namaza

Dnevni namazi

Imamo 5 dnevnih namaza (sabah, podne, ikindija, akšam i jacija) koji su uvijek kombinacija sunneta i farza.

Vitr-namaz se klanja poslije jacija-namaza.

Sunnet je klanjati noćni namaz u zadnjoj trećini noći ili bilo kada od poslije jacija-namaza do nastupanja zore.

Sunnet je klanjati duha-namaz kojem je vrijeme od kasnog jutra do pred podne-namaz.

Sedmični namaz

Džuma-namaz je sedmični namaz obavezan samo za muškarce.

Mogu ga klanjati i žene ako postoje obezbijeđeni uvjeti za to.

Džuma-namaz se ne može klanjati pojedinačno.

Godišnji namazi

Postoje dva bajram-namaza (ramazanski i kurbanski) u godini dana.

Bajram-namaz je vadžib i klanjaju ga muškarci, kao i džuma-namaz.

Ako postoje uvjeti, bajram-namazu mogu prisustvovati i žene i djeca.

Poseban godišnji namaz

Teravih-namaz je namaz koji se klanja u noćima mjeseca ramazana.

On je potvrđeni sunnet i ima 20 rekata.

Ovaj namaz se klanja poslije klanjanja jacija-namaza

Namazi po potrebi

Dženaza-namaz je farz namaz koji se klanja umrlim muslimanima.

Dženazu-namaz ne klanjaju žene.

Tehijjetul-mesdžid je dobrovoljni namaz kod posjete nekoj džamiji.

Dobrovoljni (nafila) namazi

  1. namaz kod pomračenja Sunca (salatul-kusuf)
  2. istihara-namaz (namaz prije donošenja odluke)
  3. namaz za kišu (salatul-istiska')
  4. namaz zbog potrebe (salatul-haadždže)
  5. tesbih-namaz

Namaz je vrsta zahvalnosti Allahu, dž.š., na blagodatima koje nam daruje.

Riječ namaz, ar. es-salat, znači veza. Znači, namaz je veza između Allaha, dž.š., i nas ljudi.

Cilj namaza jeste da nas čuva od grijeha. Jer, ako čovjek svaki dan klanja pet puta, onda bi trebalo da ga taj namaz čuva da ne čini grijehe. Jer, stalno sjećanje na Allaha, a to namaz jeste, čovjeka čuva da ne pogriješi. 

Veoma je lijepo da vaši roditelji s vama klanjaju namaz i davas privikavaju na ovaj najvažniji ibadet.

U jednom hadisu Allahov poslanik, a.s., kaže da će na Sudnjem danu biti u hladu kada drugog hlada neže biti i mlada osoba koja odraste u pokornosti Allahu, dž.š. A klanjanje namaza to svakako jeste.

Za kraj imam jedno pitanje za vas. Do sada smo učili da se namaz obavlja u raznim prilikama. Da li mi može neko kazati ima li vrijeme ili mjesto kada i gdje se ne može klanjati?

Ahmed: Efendija, učili smo već da se ne smije klanjati u tri slučaja: kada sunce izlazi, kada je na sredini neba i kada zalazi.

Haris-ef.: Bravo, Ahmede. Ima li neko nešto dodati?

Lejla: Spominjali smo, kada smo učili ikindija-namaz, da nakon ikindijskog farza nema namaza do nastupanja akšamskog vremena a to je otprilike oko 45 minuta prije zalaska sunca, kao i to da nema namaza nakon sabahskog farza dok sunce ne izađe i odskoči i to traje isto oko 45 minuta nakon izlaska sunca.

Haris-ef.: Sjajno Lejla. Lijepo, mašallah. Ponsan sam na vas kako ste savladali prethodne lekcije. Ima li se još nešto dodati?

Mirsad: Pa ja bih rekao da ne možemo klanjati tamo gdje je prljavo.

Haris-ef.: Aferim Mirsad. I ovo je lijepo zapažanje.

Mi ćemo ako Bog da u našem mektebu učiti šire o nekim od spomenutih namaza, a od vas očekujem da klanjate sa vašim roditeljima ili sami kada god za to imate priliku jer kada postanete punoljetni onda ćete morati klanjati svaki namaz. Ako sada steknete naviku onda vam to neće predstavljati problem već zadovoljstvo što ste pokorni svome Gospodaru.

Vježbe

Zadaci