Ciljevi lekcije

Lekcija

Haris-ef: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu,

Pošto danas učimo klanjati jedan novi namaz hajde da se prvo prisjetimo koje smo namaze do sada naučili klanjati?

Edina: Efendija, učili smo sabah-namaz i akšam-namaz. Ja klanjam sa babom i mamom kod kuće i skoro sam naučila sve dnevne namze.

Haris-ef.: Bravo Edina. Mi smo i kazali da je najbolji način da klanjate namaze kod kuće sa svojim roditeljima. Tako nećete zaboraviti ni sure, a ni namaze koje smo do sada učili.

Danas učimo kako se klanja podne-namaz. U prvom nivou mektebske pouke učili smo kako se klanjaju dva najkraća dnevna-namaza – sabah i akšam-namaz, kako nam je to Edina kazala, a sada nastavljamo sa preostala tri.

Vrijeme namaza

Kada sunce pređe polovinu neba nastupa vrijeme podne-namaza i traje do nastupanja vremena za ikindiju-namaz.

Broj rekata i redoslijed klanjanja

Podne namaz ima 10 rekata. Ovih 10 rekata je raspoređeno u tri dijela:

  • 4 rekata sunneta,
  • 4 rekata farza i
  • 2 rekata sun-sunneta ili drugog sunneta.

Ovo je ujedno i redosljed klanjanja: prvo se klanja sunnet koji ima 4 rekata, zatim farz koji ima isto 4 rekata i na kraju drugi sunnet ili sunsunnet koji ima 2 rekata (vidi ilustraciju ispod).

Ako ima neko da je zaboravio ili nije siguran kako se klanjaju sabah-namaz i podne-namaz, evo prave prilike da se ponove te lekcije i da se prisjetimo šta smo tada govorili.

Ponovimo i naučimo!


Sabah-namaz ima 4 rekata.

Akšam-namaz ima 5 rekata.
Podne-namaz ima 10 rekata.

Nijjet

Što se tiče nijjeta, kazali smo prije da je nijjet stvar srca. Pored nijjeta srcem, mi učimo nijjet riječima. Kod podne-namaza nijjetu dodajemo riječ – ZUHRI.

Nijjet za sunnet

NEVEJTU EN USALIJJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUNNETIZ-ZUHRI EDAEN MUSTAKBILEL-KIBLETI ALLAHU EKBER.

Nijjet za farz

NEVEJTU EN USALIJJE LILLAHI TE’ALA SALATE FARDIZ-ZUHRI EDAEN MUSTAKBILEL-KIBLETI ALLAHU EKBER.

Nijjet za sunsunnet

NEVEJTU EN USALIJJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUNSUNNETIZ-ZUHRI EDAEN MUSTAKBILEL-KIBLETI ALLAHU EKBER.

Sljedeća ilustracija kazuje šta se uči na kojem rekatu kod podne-namaza.

Zapamti!

Na prvom i drugom rekatu svih namaza se uči isto
SUBHANEKE, E'UZA, BISMILLA, FATIHA I SURA.

Na prvom sjedenju svih farzova i potvrđenih sunneta od 3 ili 4 rekata uči se samo
ET-TEHIJJATU.

Na trećem i četvrtom rekatu svih farzova uči se samo
BISMILLA i FATIHA.

Haris-ef.: Ima li nešte da ste primjetili? Hasane, ima li nešto što do sada nismo imali?

Hasan: Da, kod sabah-namaza i akšam-namaza smo imali samo sunnet i farz, a sada imamo sun-sunnet. Šta je sun-sunnet? Je li to isto sunnet?

Haris-ef.: Da, upravo to Hasane. Kod podne-namaza pored sunneta i farza imamo i drugi sunnet koji se, kako ste mogli vidjeti, klanja poslije farza ili na kraju podne-namaza.

Riječ SUN (tr. son) u riječi sunsunnet je turskog porijekla i znači kraj. To bi značilo da je sunsunnet – zadnji ili sunnet koji se klanja na kraju namaza.

Video (Ilmihal 2 - str. 58-59)

Vježbe

Download

Icon
2F2 - podne-namaz-vrsta-grupe.pdf
Icon
2F2 - Podne-namaz.pdf
Icon
2F2 - Podne-namaz-kviz.pdf

Zadaci