Ciljevi lekcije

Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu dragi učenici,

Do sada smo učili o četiri islamska šarta i ostao je još jedan. Koji je to i možete li mi neko kazati pta zna o njemu?

Abdurrahman: Peti islamski šart je hadž. Hadž trebaju obaviti samo oni muslimani koji su zdravi i imaju dovoljno para. Moj babo i mama su bili na hadžu i znam da se tamo oblače neki bijeli čaršafi ili tako nešto.

Znam da su bili u Mekki i Medini. Također, gledao sam s njima video o njihovom putovanju i vidio sam da je velika gužva i da se mnogo hoda.

Haris-ef.: Hvala ti Abdurrahman. To je dovoljno za početak.

Znači, kako je i Abdurrahman rekao, hadž obaviti je peti islamski šart. Kada smo učili o zekatu rekli smo da zekat daju samo bogati muslimani, koji imaju viška neke imovine, e nešto slično je i sa hadžom jer hadž moraju obaviti samo oni muslimani i muslimanke koji imaju dovoljno imetka da odu na hadž i da zdravstveno mogu podnijeti ovo putovanje i obavljanje hadža, te da materijalno obezbijede svoju porodicu do njihovog povratka s hadža.

Zekat se daje svake godine, a hadž je potrebno obaviti jednom u životu.

Šejma: Efendija, stvarno je to interesantno. Donositi kelimei-šehadet možemo i trebamo u raznim prilikama, a svakako to činimo u svakom namazu više puta, a to je prvi islamski šart. Drugi je namaz i moramo ga klanjati saki dan. Treći je post i postimo svake godine po mjesec dana. Četvrti je zekat i dajemo ga svake godine jedanput, a hadž je peti i njega moramo obaviti samo jednom u životu i to ako možemo.

Haris-ef.: Sjajno zapažanje Šejma. Upravo ovdje vidimo da je Allah dž.š., propisao razne ibadete kako bi bili u kontaktu s njim i kako bi mu pokazali svoju pokornost i zahvalnost.

Hadž se ne može obaviti u bilo koji dan, nego je tačno precizirano da se hadž obavlja u određenim danima, a to je od 9. do 13. zul-hidždžeta, posljednjeg mjeseca i hidžretskom kalendaru.

Posebnost hadža jeste i mnogo učiti telbiju – poseban zikr Allaha, dž.š.

Allah, dž.š., kaže: photo

Allah, dž.š., kaže:

"...i oglasi ljudima hadž! – dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mjesta dalekih." (El-Hadž, 27.)

Obdedi hadža

Hadž ima tri farza:

  1. Ihram – to znači ulazak ili početak obreda hadža koji počinju sa izgovaranjem telbije. Ihrami se oblače na mjestima koja se zovu mikat. Iza tih mjesta hadžija mora biti obučen u ihrame i za njega vrijede posbna pravila ponašanja.
  2. Boravak na Arefatu – hadžije 9. zul-hidždžeta borave na visoravni udaljenoj od Mekke 19 km koja se zove Arefat
  3. Tavaf oko Kabe – obilaženje 7 krugova oko Kabe od 10. zul-hidždžeta pa do povratka kući. Ovaj tavaf se zove tavafuz-zijare

Tokom boravka na Arefatu hadžije su obučeni u ihrame – dva bijela čaršafa. Ihrami simbolizraju jednakost među ljudima, a Arefat polaganje računa na Sudnjem danu.

Hadž i svi njegovi propisi imaju mnogo simbolike i mnogo poruka o kojima ćemo učiti u 3. novou mektebske pouke, kao i o nekim drugim propisima i pravilima vezana za hadž koja nismo sada spomenuli. 

Tokom trajanja putovanja na hadž, hadžije posjete i grad Allahovog poslanika – Medinu, gdje se nalazi i mezar Muhammeda, a.s.

Za kraj je važno spomenuti da su dani hadža ujedno i dani Kurban-bajrama kada oni koji nisu na hadžu prinose žrtvu – kurban Allahu, dž.š.

Hadž je bio naređen i prošim narodima i poslanicima. Jedna sura u Kur’anu se zove Hadž.

Kabu u Mekki je sagradio Ibrahim, a.s., sa svojim sinom Ismailom, a.s. Kazivanje o ova dva Allahova poslanika gdje se spominje izgradnja Kabe i klanje kurbana ćemo, inšallah, učiti iz historije islama u 3. nivou mektebske pouke.

Allahov poslanik Muhammed, a.s., je rekao: photo

Allahov poslanik Muhammed, a.s., je rekao:

"Za primljen hadž ne postoji druga nagrada izuzev Dženneta." (Ebu Davud)

Video

Vježbe

Zadaci

Termini vezani za hadž

Napiši sve nove termine, vezane za hadž, i napiši njihova značenja.

Intervju sa hadžijom

Obavi razgovor sa osobom koja je bila na hadžu i onda ta iskustva napiši i pošalji svome muallimu