Ciljevi lekcije

Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Es-selamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

Da bi čovjek opstao u životu, da bi bio u stanju da se kreće, radi i privređuje on mora da preko hrane i pića sakuplja energiju i snagu. Već smo spominjali da hrana i piće može biti dozvoljena (halal) i zabranjena (haram) u lekciji o halalu i haramu.

Allah, dž.š., nam daje razne blagodati, a među njima su svakako raznovrsni plodovi i proizvodi koje dobijamo od životinja koje uzgajamo ili lovimo.

Čovjek se treba zahvaljivati Allahu, dž.š., na njegovim blagodatima pa tako i na blagodati hrane i pića koju konzumiramo.

Kada, na primjer, pijemo vodu lijepo je da se sjetimo Allaha koji nam je dao da imamo pristup čistoj vodi i da mu se zahvalimo. Isto je i sa hranom. Kada nešto jedemo, lijepo je da budemo Allahu zahvalni na hrani koju jedemo.

Video

Važno

Zadaci

Naučiti napamet dovu poslije jela​

Naučiti napamet dovu poslije jela​ i znati šta se tom dovom traži

Objasniti kada nema Bismille niti dove prije/poslije jela?

Napisati u kojem slučaju nema smisla počinjati jesti sa Bismillom niti na kraju se zahvaljivati.

Tražiti pomoć od roditelja ako bude potrebno.