Ciljevi lekcije

Lekcija

Haris-ef: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu,

Dok učite lekcije na u mektebu, ali i na ovoj platformi, možete primjetiti da su sve lekcije ustvari praktične prirode. U svako učimo nešto praktično, osnosno odgovaramo na neku situaciju koja nam se može desiti tokom primjene islamskih propisa.

Učili smo o namazu u džematu i sazali koliko je vrijedniji namaz u džemati od namaza ponaosob.

Može se desiti da neko zakasni na namaz u džematu i sada ćemo objasniti kako će u tom slućaju postupiti. Šta vi mislite?

Hasan: Pa ja mislim da će klanajti samo na što je stigao, a ono što nije nikome ništa.

Husein: Ih, pa nije to fer. Neko dođe na zadnjem sjedenju i prouči samo Ettehijjatu i preda selam i to je to. Ja mislim da će morati sam klanjati ono na što je zakasnio.

Haris-ef.: Da, Husein, upravo tako. Nagrada namaza u džematu će mu se, ako Bog da, brojati jer je ipak došao u džemat, ali će morati klanjati ono što nije klanjao.

Naime, ovdje imamo dva važna pitanje:

  • Kako pristupiti namazu kada zakasnimo?
  • Kako i kada doklanjati ono što nismo klanjali.

Kako pristupiti namazu kada zakasnimo?

Kada osoba zakasni u džemat ona će stati u saff, zanijjetiti će i nastaviti klanjati za imamom. Na osnovu ostatka namaza znaće šta je od namaza propustila.

Kako i kada doklanjati ono što nismo klanjali?

Na zadnjem sjedenju osoba koja je zakasnila  u džemat će učiti samo Ettehijjatu bez Salavata i Dove. Čekaće da imam preda selam na desnu stranu i počne izgovarati i predavati selam na lijevu stranu. Ta osoba neće predavati selam nego će ustati i klanjati one rekate koje je propustila.

Evo nekoliko primjera kako se ponašati kod prispijevanja u džemat:

Osoba stigla imama na 2. rekatu

Kada je osoba stigla na drugi rekat ona će nakon imamovog predavanja selama ustati i klanjati 1. rekat koji nije klanjala, sjesti i obaviti zadnje sjedenje u namazu učešći Ettehijjatu, Salavate i Dovu i predati selam.

Osoba stigla imama na 4. rekatu jacijskog farza

Kada je osoba stigla imama na 4. rekatu će nakon imamovog predavanja selama ustati i klanjati 1. rekat koji nije klanjala, sjesti i obaviti 1. sjedenje jer je do tada klanjala 2 rekata nakon kojih ide 1. sjedenje u namazu. Onda će ustati i klanjati 2. i 3. rekat koji nije klanjala, a onda sjesti na zadnje sjedenje u namazu učeći Ettehijjatu, Salavate i Dovu i predati selam.

Osoba stigla imama na zadnjem sjedenju

Nakon što imam preda selam, osoba će ustati i klanjati namaz kao da ga klanja od samoga početka.

Osoba stigla imama na 3. rekatu akšamskog farza

Klanjaće zadnji, tj. 3. rekat sa imamom i obaviti sjedenje, a onda nakon imamovog predavanja selama ustati i klanjati 1. rekat. tada će imati dva rekata koja je klanjala i obaviće 1. sjedenje, proučiti samo Ettehijjatu, a onda će ustati i klanjati 2. rekat koji nije klanjala. Nakon tog rekata će sjesti i obaviti zadnje sjedenje u namazu i na kraju predati selam.

Zapamti!

Ako osoba koja kasni u džemat stigne imama na rukuu, tj. uspije donijeti nijjet Allahu ekber i izgovoriti bar jednom Subhane rabbijel-'azim, smatra se da je stigla na taj rekat i ne mora ga naklanjavati.

Prispijevanje na sabahski farz

Haris-ef.: Ima jedna interesantna situacija kada je u pitanju prispijevanje u džemat. Ako osoba kasni i stiže na sabah-namaz nakon ikameta za sabahski farz, ona će klanjati veoma kratka dva rekata sabahskog sunneta i onda pristupiti džematu. Kod drugih namaza će odmah pristupiti džematu.

Hasan: A zašto tako efendija?

Haris-ef.: Zato što je klanjati sabahski sunet veoma važno i ako ga ikako možemo klanjati to treba uraditi. Istina, postoji mogućnost da ga klanjamo nakon izlaska sunca, ali je to već naklanjavanje ili ne obavlajnje namaza u njegovom pravom vremenu.

Halima: Efendija, a šta je sa sunnetima?

Haris-ef.: Namaz u džematu ima prednost u odnosu na sunnete. Kada osoba završi sa doklanjavanjem onoga što je od namaza propustila, može tada klanjati sunnete i to samo kod podne namaza.

Halima: A kod drugih namaza?

Haris-ef.: Pa rekli smo za sabahski sunnet. Kada je ikindija-namaz u pitanju treba znati da poslije ikindijskog farza nema nafile namaza dok sunce ne zađe, a to je već vrijeme akšam namaza. Kod akšam-namaza tako i tako prvo klanjamo farz pa onda sunnet. A kod jacija-namaza je sunet nepotvrđen i Poslanik, a.s., ga nije redovito obavljao.

Za kraj je dobro imati sljedeće na umu.

Čovjek treba planirati svoj odlazak u džemat i nastojati da stiže na vrijeme. Naravno, uprkos svemu može se desiti da zakasni. U tom slučaju prispijevanje u džemat mora biti na lijep i dostojanstven način bez pravljenja gužve i trčanja.

Svaki naš dolazak u džemat treba biti popraćen našom brigom o drugim vjernicima i o njihovim pravima.

Video

Vježbe

Download

Zadaci