Ciljevi lekcije
Potrebno za ove lekciju
Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Esselamu alejkum

Današnji harf učimo tako što ćemo pratiti lekciju u udžbeniku – Sufari (vidi ilustraciju sa brojem stranice) i gledanjem video-lekcije sa Youtube.

Video-lekcija
Video-vježba
Interaktivne vježbe
Važno

Zapamti!

  • Elif je prvi harf i on nema svoj glas. Čitamo samo znak - hareket koji se nalazi na njemu
  • Elif je, iako poseban, harf, na neki način i najvažniji
  • Hareketi - znakovi FETHA, KESRA i DAMMA, koji se pišu iznad ili ispod slova, označavaju četiri kratka vokala E (nekada i kartko A), I i U.

Zadaci