Ciljevi lekcije
Potrebno za ove lekciju
Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Esselamu alejkum

Današnje harfove učimo tako što ćemo pratiti lekciju u udžbeniku – Sufari (vidi ilustraciju sa brojem stranice) i gledanjem video-lekcije sa Youtube.

Video-lekcija

Napomena

Za vježbe u nastavku potrebno je savladati i lekciju 12 - Dugi vokali.

Video-vježba - NUN i JA
Interaktivne vježbe
Važno

Zapamti!

  • NUN i JA  su harfovi čiji izgovor odgovara našim slovima N i J.
  • Harf JA (uz harfove elif i waw) ponekad služi da nosi hemze i tada se ne čita

Zadaci