Ciljevi lekcije
Potrebno za ove lekciju
Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Esselamu alejkum

Današnje harfove učimo tako što ćemo pratiti lekciju u udžbeniku – Sufari (vidi ilustraciju sa brojem stranice) i gledanjem video-lekcije sa Youtube.

Video-lekcija

Napomena

Za vježbe u nastavku potrebno je savladati i lekciju 12 - Dugi vokali.

Video-vježba - ELIF / HEMZE
Video-vježba - HEMZE, WAW i JA
Video-vježba - LAM
Interaktivne vježbe
Važno

Zapamti!

  • HEMZE  kao i elif nema svoj glas, nego se čita samo hareket koji se nalazi na njemu.
  • HEMZE može stajati sam i imati hareket iznad ili ispod sebe, ali može doći i na harfovima elif, waw i ja.
  • Poseban je izgovor sukuna kada je na hemzetu. On liči na štucanje.
  • LAM je harf koji gotovo odgovara našem slovu L, s tim da je malo tanji. 
  • Harf LAM u kombinaciji sa harfom ELIF se često ne čita, a piše se.

Zadaci