Ciljevi lekcije
Potrebno za ove lekciju
Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Esselamu alejkum

Današnja lekcija je jedna od najvažnijih lekcija u sufari.  Pročitajmo lekciju u udžbeniku – Sufari (vidi ilustracije sa brojevima stranica) i gledanjem video-lekcije sa Youtube.

Najčešće greške u učenju Kur’ana su vezane za skraćivanje dugih i produživanje kratkih vokala.

Razumjeti i dobro naučiti ovu lekciju će nam pomoći da to izbjegnemo.

Video-lekcija
Video-vježba - HEMZE i dugi vokal A
Video-vježba - JA i dugi vokal A
Video-vježba - JA i dugi vokal I
Video-vježba - WAW i dugi vokal U
Interaktivne vježbe
Važno

Zapamti!

  • DUGI VOKALI su jedna od najvažnijih lekcija u sufari
  • Najčešće greške u učenju Kur'ana jesu vezane za ovu lekciju
  • Arapski jezik ima tri duga vokala: A, I, U
  • Da li je vokal dug ili nije ne moramo pogađati, kao u drugim jezicima, u arapskom jeziku UVIJEK piše da li je vokal dug ili nije.
  • Za pravljenje dugih vokala služe nam harfovi: ELIF, WAW I JA kada na sebi nemaju nikakav hareket niti znak

Zadaci