Ciljevi lekcije

Potrebno za ove lekciju

Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Esselamu alejkum

Današnje harfove učimo tako što ćemo pratiti lekciju u udžbeniku – Sufari (vidi ilustraciju sa brojem stranice) i gledanjem video-lekcije sa Youtube.

Video-lekcija

Video-vježba - HA

Video-vježba - DŽIM

Interaktivne vježbe

Važno

Zapamti!

  • HA  je harf koji u izgovoru skoro odgovara našem slovu H s tim da je dublji i nastaje u grudima.
  • DŽIM je harf koji je sličan u izgovoru našem slovu DŽ, ali je nešto tanj i kao da ima malkice u njemu slova Đ.

Zadaci