Ciljevi lekcije

Potrebno za ove lekciju

Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Esselamu alejkum

Današnje harfove učimo tako što ćemo pratiti lekciju u udžbeniku – Sufari (vidi ilustraciju sa brojem stranice) i gledanjem video-lekcije sa Youtube.

Video-lekcija

Video-vježba - SIN

Video-vježba - ŠIN

Interaktivne vježbe

Važno

Zapamti!

  • SIN  je harf koji u izgovoru odgovara našem slovu S.
  • ŠIN je harf koji u izgovoru odgovara našem slovu Š.

Zadaci