Ciljevi lekcije

Potrebno za ove lekciju

Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Esselamu alejkum

Do kraja sufare nam je ostalo još dever harfova. Ovi harfovi, u odnosu na druge, imaju jednu posebnost. Naime, fetha iznad njih se čita kao kratko A, dok se iznad ovih koje smo do sada učili čita kao kratko E.

Ove harfove zovemo i krupno harfovi.

Prvi među njima je harf QAF.

I dalje čitajmo lekcije u sufari, gledajmo video lekcije i radimo vježbe.

Video-lekcija

Video-vježba - QAF

Interaktivne vježbe

Važno

Zapamti!

  • QAF  je harf koji je krupniji od našeg slova K i kada ga izgovaramo, ako je na jnemu sukun, on odskače.
  • U arapskom pismu imamo devet krupnih harfova iznad kojih se fetha čita kao kratki vokal A.

Zadaci