Ciljevi lekcije
Potrebno za ove lekciju
Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Esselamu alejkum

Današnji harf učimo tako što ćemo pratiti lekciju u udžbeniku – Sufari (vidi ilustraciju sa brojem stranice) i gledanjem video-lekcije sa Youtube.

Video-lekcija

Napomena

Za vježbe u nastavku potrebno je savladati i lekciju 6 - Tenvin i donekle lekciju 12 - Dugi vokali.

Video-vježba - DAL
Video-vježba - ZAL
Interaktivne vježbe
Važno

Zapamti!

  • Dal i ZAL su sličnog oblika - razlika je samo u tački
  • Harf ZAL ne mostoji u bosanskom jeziku
  • Oba harfa se mogu vezati samo sa svoje desne strane

Zadaci