Ciljevi lekcije

Potrebno za ove lekciju

Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Esselamu alejkum

Današnje harfove učimo tako što ćemo pratiti lekciju u udžbeniku – Sufari (vidi ilustraciju sa brojem stranice) i gledanjem video-lekcije sa Youtube.

Video-lekcija

Video-vježba - 'AJN

Video-vježba - GAJN

Interaktivne vježbe

Važno

Zapamti!

  • 'AJN  je nije krupan harf iako ga ubrajamo zbog činjenice da se fetha iznad njega čitao kao kratko A. On u izgovoru ne postoji u našem jeziku. Ovaj harf izgovaramo tako što stisnemo grlo i izgovorimo, da tako kažemo, uvrnuto slovo A.
  • GAJN je krupni harf koji u izgovoru ne postoji u bosanskom jeziku. Ovaj harf u izgovoru najviše liči gugutanju goluba ili malog djeteta. Znači, nije odrešit kao o naše slovo G.

Zadaci