Ciljevi lekcije

Potrebno za ove lekciju

Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Esselamu alejkum

Današnji znak učimo tako što ćemo pratiti lekciju u udžbeniku – Sufari (vidi ilustraciju sa brojem stranice) i gledanjem video-lekcije sa Youtube.

Video-lekcija

Napomena

Za vježbe u nastavku potrebno je savladati i lekciju 6 - Tenvin i donekle lekciju 12 - Dugi vokali.

Video-vježba - SUKUN

Interaktivne vježbe

Važno

Zapamti!

  • SUKUN je znak, nije harf.
  • Kada se sukun nalazi na slovu onda se izgovara samo to slovo bez hareketa

Zadaci