Ciljevi lekcije
Potrebno za ove lekciju
Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Esselamu alejkum

Današnji harf učimo tako što ćemo pratiti lekciju u udžbeniku – Sufari (vidi ilustraciju sa brojem stranice) i gledanjem video-lekcije sa Youtube.

Video-lekcija

Napomena

Za vježbe u nastavku potrebno je savladati i lekciju 6 - Tenvin i donekle lekciju 12 - Dugi vokali.

Video-vježba - WAW
Interaktivne vježbe
Važno

Zapamti!

  • WAW je harf koji liči našem slovu V
  • Harf WAW se izgovara tako da usne napravimo da kažemo naše O, ali kažemo V
  • I ovaj harf se može vezati samo sa svoje desne strane

Zadaci