Ciljevi lekcije
Potrebno za ove lekciju
Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Esselamu alejkum

Današnji znak učimo tako što ćemo pratiti lekciju u udžbeniku – Sufari (vidi ilustraciju sa brojem stranice) i gledanjem video-lekcije sa Youtube.

Video-lekcija
Video-vježba - TENVIN
Interaktivne vježbe
Važno

Zapamti!

  • TENVIN je znak, nije harf. Ustvari, tenvin je udvostručeni hareket fethe, kesre ili damme.
  • Tenvin se čita kao EN (AN), IN, UN.

Zadaci