Ciljevi lekcije
Potrebno za ove lekciju
Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Esselamu alejkum

Današnji harf učimo tako što ćemo pratiti lekciju u udžbeniku – Sufari (vidi ilustraciju sa brojem stranice) i gledanjem video-lekcije sa Youtube.

Video-lekcija

Napomena

Za vježbe u nastavku potrebno je savladati i lekciju 12 - Dugi vokali.

Video-vježba - BA
Interaktivne vježbe
Važno

Zapamti!

  • BA je prvi harf koji se veže s obje strane
  • Harf BA odgovara napem slovu B

Zadaci