Ciljevi lekcije
Potrebno za ove lekciju
Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Esselamu alejkum

Današnji znak učimo tako što ćemo pratiti lekciju u udžbeniku – Sufari (vidi ilustraciju sa brojem stranice) i gledanjem video-lekcije sa Youtube.

Video-lekcija
Video-vježba - TENVIN
Interaktivne vježbe
Važno

Zapamti!

  • TEŠDID je znak, nije harf. Njegova uloga je da ukaže na udvostručeni izgovor harfa na kojem se nalazi.
  • Sličan način čitanja nekih slova imamo i u nekim drugim jezicima: najjači (bosanski), Wasser (njemački),... Razlika je u tome da se ovim jezicima piše uduplano slovo, a u arapskom imamo znak - tešdid.

Zadaci