Info
Ukratko predstavljanje

Na bosanskom jeziku i u džematima Islamske zajednice se koristi više dostupnih sufara i načina  podučavanja arapskom, odnosno, kur’anskom pismu.

Do prije 20-tak godina učenci u mektebu su bivali podučavani kur’anskom pismu (SUFARA) uz pomoć tada jedine dostupne sufara autora Idriza Demirovića.

Paralelno sa sve učestalijim snimanjem audio i video zapisa pravilnog čitanja i učenja Kur’ana, a ubrzo i interaktivnih aplikacija koje su mogle biti javno dostupne, te uz sve rašireniju upotrebu YouTube-a, dugogodišnji muallimi i hafizi Kur’ana su ponudili javnosti više sufara.

Sufara – Ibrahim-ef. Softić

Rijaset Islamske zajednice je prije 10-tak godina prihvatio kao zvaničnu Sufaru od autora Ibrahim-ef. Softića. Udžbenik je dolazio sa DVD zapisom lekcija i vježbi i mogao je pomoći u učenju.

Lekcije iz ove sufare u PDF formatu ćemo postavljati na našu platformu, kao i odgovaraući audio i video zapis.

Ovu sufaru je koristila i Televizija 5 u snimanju video-lekcija u saradnji sa Aljom-ef. Cikotićem, imamom iz Travnika.

Na našoj platformi ćemo postaviti i linkove na ove video lekcije.

Također ćemo koristiti i vježbe koje je snimio hafiz Fahir-ef. Arnaut za pojedine harfove. Ove vježbe svakako mogu dodatno pomoći kvalitetnijem učenju harfova.

Sufara – Asim-ef. Hasanspahić i Ermin-ef. Zahirović (sufara.ba)

Sufaru, koju je od početka pratila web-stranica sufara.ba, je napisao muallim Ermin-ef. Zahirović iz Kaknja. Za ovu sufaru je prije tri godine napravljena i mobilna aplikacija za android i iOS mobilne uređaje.

Nedavno je grupa entuzijasta, imama, na YouTube kanalu IslamEdu objavila video-lekcije koje se oslanjaju na ovu sufaru.

Ovdje možete vidjeti te lekcije.

Sufara – hafiz Ahmed-ef. Bukvić

Hafiz Ahmed-ef. Bukvić, iz Tešnja, je snimio prilično detaljne video lekcije i postavio ih na YouTube.

Također, na ovome kanalu ima dosta dobrih sadržaja kada je u pitanju Kur’an i učenje Kur’ana i ako Bog da neke ćemo sadržaje koristiti i na ovoj platformi.

Ovdje možete vidjeti video-lekcije za sufaru.

Sufara – hafiz Fahir-ef. Arnaut

Zenički hafiz, Fahir-ef., je također napisao svoju sufaru i za istu napravio raznovrsne vježbe, te snimio i lekcije i postavio ih na YouTube.

Hafiz Arnaut je napravio dosta interektivnih vježbi koje ćemo, ako Bog da, koristiti na ovoj platformi kada to bude bilo moguće.

Također, hafiz Arnaut je uradio brojne prezentacije vezane za sufaru, učenje Kur’ana, ali i druge mektebske sadržaje. 

Ovdje možete vidjeti video-vježbe za sufaru.

Sufara – Amel-ef. Muminović

I zadnja u kratkom predstavljanju je Sufara autora Amel-ef. Muminovića. 

Postoje snimljene video-lekcije na YouTube i za ovu sufaru. 

Ovdje možete vidjeti video-vježbe za ovu sufaru.

Urađena je mobilna aplikacija za android pod nazivom “Sufara KVIZ” na temelju ove sufare.

Kao dodatno mjesto za učenje pravilnog  preporučujemo i vježbe koje se nalaze ovdje.