Ciljevi lekcije

Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Es-selamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

Danas je sretan dan. Danas počinjemo sa učenjem Kur’ana.

Prva Kur’anska sura je sura El-Fatiha. Kada smo je učili napamet kazali smo nešto o njoj i hajde da to ponovimo.

Sada nam nije cilj da je učimo napamet nego da je naučimo čitati pravilno. Poslije sure El-Fatiha, u ovoj lekciji ćemo učiti i prve ajete iz sure El-Bekare – Elif Lam Mim. I to smo učili napamet, pa hajde da i tu lekciju ponovimo.

Pogledajmo video, a onda sami vježbajmo ajet po ajet. Ako bude bilo potrebe, pogledaj video više puta. 

 

Sura El-Fatiha

https://www.youtube.com/watch?v=Q4jMqWeLenE

Elif Lam Mim

https://www.youtube.com/watch?v=QYS4QK1RXyM

Važno

Zapamti!

  • Da bi dobro i tečno učili Kur'an potrebno je da svakoga dana provedemo u njegovom učenju
  • Veoma je važno slušati učenje Kur'ana
  • Web-stranice, Youtube kanale,... koristiti samo kao pomoć, ali se fokusirati na Mushaf iz kojeg učimo

Vježbe

Zadaci