Ciljevi lekcije

Lekcija

http://tedzvid.ba/lekcija8#lekcija

Vježbe

Zadaci